ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ.-Λαπαβίτσας Γ.
Τηλ.:2332350367,50328, Fax:23320 24260
Mail:lapavitsas@naoussa.gr , vatantzi@naoussa.gr

                                                   Νάουσα, 8/8/2013

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 25700

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Νάουσας  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ) (Κωδικός κατά CPV : 45112714-3 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία)

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Νάουσας  που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, την  Πέμπτη 29  Αυγούστου    2013  και ώρα 10.00 μέχρι 11.00 π.μ.,  στο 2ο  όροφο του Δημαρχείου, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, δηλαδή  1.138,21 €.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από: Κο Κυριακίδη Παύλο, τηλ. : 23323-50337.

Ο Δήμαρχος

Καραμπατζός Αναστάσιος

                               ×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies