ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα, 10  Ιανουαρίου 2013

                        Αρ.πρωτ.: 855

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Ν.3852/2010, άρθρο 58,  παρ.1ι΄, και

2. Το Ν. 3979/2011, άρθρο 44, παρ.3

 Αποφασίζουμε

Για τα θέματα Περιβάλλοντος και Δημοτικής Τάξης αναθέτουμε στον Δημοτικό σύμβουλο κ. Κων/νο Παπαδόπουλο, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας μέχρι 30-5-2013, οπότε και τυπικά θα αναλάβει ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Δήμου Νάουσας.  

Οι αρμοδιότητες είναι οι εξής:

 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
 2. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη φύλαξη, διατήρηση, ανανέωση των δημοτικών δασών και την αξιοποίηση του δασικού πλούτου.
 3. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες πρασίνο, συντήρησης, διαμόρφωσης, φύτευσης, καλλωπισμού, αναπλάσεων κλπ. σε χώρους πρασίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδικές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέρια κ.λ.π. στο Δήμο Νάουσας.
 4. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τμήματος Καθαριότητας και του χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων, των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τη μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων και το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου.
 5. Προβαίνει σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και των μαθητών των σχολείων στους τομείς περιβάλλοντος και ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 6. Συντονίζει τις περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου, τις εθελοντικές ομάδες, τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
 7. Συντονίζει και Οργανώνει την Ετήσια Ανθοκομική Έκθεσης Νάουσας.
 8. Συνεργάζεται και υποστηρίζει ενεργά τη λειτουργία και τις δράσεις του Κ.Π.Ε. Νάουσας.
 9. Προωθεί ενέργεις και πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με τους υπερκείμενους φορείς (Π.Ε. Ημαθίας, Περ. Κεντρ. Μακεδονίας) για την αντιμετώπιση του προβλήματος ρύπανσης της Τάφρου 66.  
 10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας δηλαδή τους χώρους στάθμευσης, τα συγκοινωνιακά θέματα, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη σήμανση στο Δήμο Νάουσας.
 11. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.
 12. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
 13. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης).
 14. Εισηγείται θέματα αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 15. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
 16. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.
 17. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
 18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

 

 Ο Δήμαρχος Νάουσας

Αναστάσιος Καραμπατζός

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies