ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», με προϋπολογισμό 975.442,00 ΕΥΡΩ (με απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από  τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ομάδες 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7,), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ομάδες 1.4.1, 1.4.2) γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ομάδα 2) και δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ομάδα 3) με προϋπολογισμό 769.689,10 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας (Δημαρχείο Νάουσας), οδός Δημαρχίας 30 Νάουσα 59200, μέχρι τις 2-8-2012 καταβάλλοντας το ποσό των 20 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332350358, FAX επικοινωνίας 2332024260, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κάρτα Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 2η (Δεύτερη), 3η (Τρίτη) και 4η (Τετάρτη) (εντός νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της),     τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.393,78 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερολογιακών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με το ποσό των 975.442,00 ΕΥΡΩ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies