ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιήθηκε
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ41.881,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕΣΠΑ - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ22/7/2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ19/9/2019

Ο Δήμος Νάουσας προτίθεται να προμηθευτεί ένα σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης, με 20 ηλεκτρικά  πoδήλατα.

Ο Δήμος Νάουσας επιδιώκει με την προμήθεια αυτή να δώσει στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης, οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο την μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πόλη ,στη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ WIFI4EU

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑINEA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιήθηκε
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ15.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΙΝΕΑ
ΕΝΑΡΞΗ29/12/2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ30/3/2021

Στόχος της προμήθειας είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης WiFi, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες πρόσβασης στο διαδίκτυο των δημοτών του Δήμου Νάουσας και μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να περιγράψει τον εξοπλισμό, που θα καλύψει τους χώρους εξυπηρέτησης κοινού στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην Εστία Μουσών, στο πολυχώρο ΕΡΙΑ, στα ΚΕΠ και Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Δημοτικό Θέατρο.

Προμήθεια ενός πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος που θα φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή χορτοκοπής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιήθηκε
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ310.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕΣΠΑ - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ17/5/2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ22/6/2022

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του Δήμου Νάουσας (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής,  από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το όχημα θα είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένο τους τελευταίους δέκα (10) μήνες και κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά δυο (2) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιείται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ869.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕ.Π. Κεντρική Μακεδονία & Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ28/1/2019
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθορισμό των κατάλληλων αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων για την ενεργειακή
αναβάθμιση του κτηρίου του Γυμνασίου στην Τ.Κ. Κοπανού Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων Δήμου Νάουσας, το οποίο βρίσκεται στο υπ'
αριθμόν 157 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κοπανού και ανεγέρθηκε με την, υπ' αριθμόν 28/1986, οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού
Γραφείου Νάουσας της Νομαρχίας Ημαθίας με τίτλο "Γυμνάσιο Κοπανού".
Το κτίριο του Γυμνασίου είναι διώροφο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τόσο ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, όσο και
οι τοιχοποιίες του κτιρίου δεν έχουν μόνωση από πολυστερίνη με αποτέλεσμα την ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία. Τα εξωτερικά
κουφώματα είναι αλουμινίου ή σιδερένια με διπλό υαλοπίνακα με διάκενο 1mm. Διαθέτει κεντρική θέρμανση με εσωτερικές σωληνώσεις
διανομής, θερμαντικά σώματα και ένα λέβητα πετρελαίου, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο χώρο του λεβητοστασίου. Το δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτεί τα φωτιστικά σημεία (λαμπτήρες φθορισμού) και τους ρευματοδότες.
Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτηρίου και η
κατάταξή του σε όσο το δυνατόν ανώτερη κατηγορία (με βάση τις προτάσεις στην κατηγορία B). Γενικότερα, το σύνολο των επεμβάσεων
για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις:
• Εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
• Εργασίες θερμομόνωσης στη στέγη
• Αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων με συνθετικά, με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά
• Τοποθέτηση τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil
• Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με εναλλάκτη (boiler) για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ΖΝΧ

• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοκατανάλωσης 39,80 Kw
• Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED
• Αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής (απολογιστικά).
Μετά την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων το κτήριο θα ανήκει στην κατηγορία Β+ του ΚΕΝΑΚ.

Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιείται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ821.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
ΕΝΑΡΞΗ3/7/2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Ο Δήμος Νάουσας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 821.000,00€ (με Φ.Π.Α.), κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το έργο θα εκτελεσθεί στις Κοινότητες Κοπανού, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου και στην Δ.Κ. Νάουσας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιείται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ74.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ17/11/2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

 Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΓΕ & ΟΕ 18% και Φ.Π.Α. 24%, αφορά στις εργασίες για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επίλυση προβλημάτων στα σχολικά κτίρια που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια  ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Το τιμολόγιο μελέτης περιλαμβάνει εργασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων, όπως επισκευή ή καθαρισμός στεγών-υδρορροών,συντήρηση επιχρισμάτων, σιδηρουργικές επισκευές, χρωματισμός τοίχων και κιγκλιδωμάτων, υδραυλικές βλάβες, ηλεκτρομηχανολογικές βλάβες κα. Για εργασίες που δεν προβλέπονται στα άρθρα και αποτελούν μικροεπεμβάσεις έχει προβλεφθεί η ανά ώρα απασχόληση τεχνίτη, ανειδίκευτου εργάτη ή ηλεκτρολόγου.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει δύο ομάδες ομοειδών εργασιών:

1.Ομάδα 1 «Οικοδομικές εργασίες» με συνολικό κόστος εργασιών 39.677,46€

 1. Ομάδα 2 «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» με συνολικό κόστος εργασιών 4.300,00€

Οι εργασίες που προκύπτουν συνήθως για την συντήρηση σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εργασιών που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας ή έγκρισης εργασιών Μικρής Κλίμακας για την υλοποίηση τους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν προκύψει κάποια άλλη εργασία  που απαιτεί πολεοδομική ή άλλη αδειοδότηση, είναι ευθύνη  και υποχρέωση του αναδόχου του έργου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αδειοδότησης χωρίς αποζημίωση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιείται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ74.000,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ
ΕΝΑΡΞΗ5/1/2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Η επισκευή και συντήρηση αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επίλυση προβλημάτων στα δημοτικά κτίρια που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια  ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Το τιμολόγιο μελέτης περιλαμβάνει εργασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων συντήρησης των δημοτικών κτιρίων, όπως επισκευή ή καθαρισμός στεγών-υδρορροών,συντήρηση επιχρισμάτων, σιδηρουργικές επισκευές, χρωματισμός τοίχων και κιγκλιδωμάτων, υδραυλικές βλάβες, ηλεκτρομηχανολογικές βλάβες κα. Για εργασίες που δεν προβλέπονται στα άρθρα και αποτελούν μικροεπεμβάσεις έχει προβλεφθεί η ανά ώρα απασχόληση τεχνίτη, ανειδίκευτου εργάτη ή ηλεκτρολόγου.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει δύο ομάδες ομοειδών εργασιών:

1.Ομάδα 1 «Οικοδομικές εργασίες» με συνολικό κόστος εργασιών 39.977,46€

 1. Ομάδα 2 «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» με συνολικό κόστος εργασιών 4.000,00€

Οι εργασίες που προκύπτουν συνήθως για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εργασιών που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας ή έγκρισης εργασιών Μικρής Κλίμακας για την υλοποίηση τους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εάν προκύψει κάποια άλλη εργασία  που απαιτεί πολεοδομική αδειοδότηση, είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αδειοδότηση χωρίς αποζημίωση.

Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗαναμένεται δημοπράτηση
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ207.390,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕΣΠΑ - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ4/6/2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: 

 1. ΤΜΗΜΑ 1 Υποέργο 1 «Προμήθεια Συστήματος Smart Lighting στο Δήμο Νάουσας»

Η προμήθεια διακοπτών και ροοστατών και σχετικού λογισμικού για 78 φωτιστικά στοιχεία. Η προμήθεια αφορά σε ένα εγκατεστημένο σύστημα smart lighting για 78 φωτιστικά και αντίστοιχο σύστημα ελέγχου.

 1. ΤΜΗΜΑ 2 Υποέργο 2 ««Προμήθεια Συστήματος Στάθμευσης Παρόδιων Οδών στο Δήμο Νάουσας»

Η προμήθεια και τοποθέτηση αισθητήρων στάθμευσης και αντίστοιχων αναμεταδοτών , οι οποίοι θα ελέγχουν την κατάληψη ή μη θέσεων στάθμευσης μέσω  μεταβολής μαγνητικού πεδίου που θα αποτελούν τα δεδομένα σε κεντρικό μηχανισμό. Η προμήθεια αφορά σε ένα εγκατεστημένο σύστημα smart parking που αποτελείται από: 55 αισθητήρες εντοπισμού οχημάτων και παρελκόμενα και έχει ένα λογισμικό διαχείρισης

 1. ΤΜΗΜΑ 3 Υποέργο 3 «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Διεπαφών και Διασύνδεσης με τρίτα πληροφοριακά συστήματα στο Δήμο Νάουσας

Η προμήθεια πλατφόρμας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διεπαφών και διασύνδεσης με τρίτα πληροφοριακά συστήματα που περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης των APis για τις εφαρμογές του δήμου, μία (1) πιλοτική επιδεικτική εφαρμογή ανοικτού κώδικα και σχετική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (κινητά, tablet, PC κ.λ.π.) για τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του δήμου με τις smart εφαρμογές. Συμπεριλαμβάνεται αντίστοιχη βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα από τις smart εφαρμογές. Η προμήθεια δηλαδή αφορά σε μία βάση δεδομένων και διεπαφή (πλατφόρμα) πλήρης λειτουργική, μία πιλοτική εφαρμογή ανοικτού κώδικα και μία εφαρμογή για έξυπνες συσκευές

4.ΤΜΗΜΑ 4  Υποέργο 4  «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Νάουσας»  

Η προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης δημοτικών οχημάτων: περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας (42 συσκευές τηλεματικής εγκατάστασης σε οχήματα, σχετικό λογισμικό, αντίστοιχα εγχειρίδια και υπηρεσίες εκπαίδευσης) σε  δημοτικά οχήματα. Η προμήθεια δηλαδή αφορά σε  ένα σύστημα τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων που αποτελείται από: 32 GPS-GPR Strackers, και ένα λογισμικό διαχείρισης

 1. ΤΜΗΜΑ 5 Υποέργο 5 «Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση ειδικών θεματικών διαδρομών Δήμου Νάουσας»

Ανάπτυξη εφαρμογής (phone app) που θα λειτουργεί σε περιβάλλον android και iOS και θα παρέχει στους χρήστες «εικονικές ξεναγήσεις» μέσα στη Νάουσα. Η προμήθεια αφορά σε μία εφαρμογή (λογισμικό) για εικονικές ξεναγήσεις

6.ΤΜΗΜΑ 6  Υποέργο 6    «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης καρτών δημότη Δήμου Νάουσας» 

Ανάπτυξη υποδομής (καρταναγνώστες, έκδοση φυσικών καρτών) και σχετικής εφαρμογής ΤΠΕ  διασυνδεδεμένης με τη βάση δημοτικών δεδομένων για την έκδοση και διαχείριση ψηφιακής κάρτας δημότη/ επισκέπτη. Η προμήθεια αφορά σε ένα σύστημα έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακής κάρτας δημότη/επισκέπτη που αποτελείται από : εξοπλισμό (2 κωδικοποιητές, 120 τερματικά και αναλώσιμα) και μία web based πλατφόρμα διαχείρισης

Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιείται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ200.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΠ.Ε. Ημαθίας
ΕΝΑΡΞΗ17/7/2021
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Η κατασκευή αφορά σύγχρονες  παιδικές χαρές  στην Επισκοπή, τη Χαρίεσσα, τα Λευκάδια, τη Μαρίνα, το Γιαννακοχώρι, το Στενήμαχο και τα Μονόσπιτα.

Πρόκειται, όπως τονίζει ο Δήμος, για μια σημαντική ολοκληρωμένη παρέμβαση, με σκοπό να δημιουργηθούν όμορφοι χώροι παιχνιδιού, ξεκούρασης και αναψυχής για τα παιδιά.

Στις εργασίες για την ανάπλαση και κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών – οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες και θα λάβουν το σήμα καταλληλότητας από τους αρμόδιους φορείς –  περιλαμβάνονται έργα υποδομής, δαπεδοστρώσεις, νέα σύγχρονα όργανα υπαίθριας εκγύμνασης και παιχνιδιού, σκίαστρα, προσβάσεις για άτομα με αναπηρίες κ.ά.

«Με την πολύτιμη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωράμε στην κατασκευή σύγχρονων παιδικών χαρών σε κοινότητες του δήμου μας. Η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, βρίσκονται στις προτεραιότητες της πολιτικής μας. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ν. Καρανικόλας.

Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗαναμένεται δημοπράτηση
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ280.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση δράσεων του τομεακού Επιχειρησιακού «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης» 2014-2020 (ΠΑΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι δράσεις αφορούν στα παρακάτω:

 • Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
 • Έργα Αναδασμών
 • Δασική Οδοποιία
 • Αγροτική Οδοποιία
 • Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.
 • Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)
 • Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
 • Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση .

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗυλοποιείται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ494.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕ.Π.Κεντρική Μακεδονία & Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτηρίου του
Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας και η κατάταξή του σε όσο το δυνατόν ανώτερη κατηγορία (με βάση τις προτάσεις
στην κατηγορία B). Γενικότερα, το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
• Εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
• Εργασίες θερμομόνωσης στο δώμα του τριώροφου κτιρίου
• Αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων με συνθετικά, με βελτιωμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά
• Τοποθέτηση τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil
• Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με εναλλάκτη (boiler) για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ΖΝΧ
• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοκατανάλωσης 26,95 Kw
• Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED
• Αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής (απολογιστικά).
Μετά την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων το κτήριο θα ανήκει στην κατηγορία Β+ του ΚΕΝΑΚ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗαναμένεται δημοπράτηση
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ193.222,51 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕ.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Το έργο αφορά στον αρχιτεκτονικό φωτισμό πέντε (5) σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος της πόλης της Νάουσας για την ανάδειξη
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης.
Πρόκειται για:
1) Το διατηρητέο κτιριακό συγκροτήμα Λόγγου –Τουρπάλη.
2) Το κτίριο του Παλαιού Ρολογιού του Δημαρχείου.
3) Το μνημείο στο χώρο θυσίας στην περιοχή «Στουμπάνοι».
4) Το διατηρητέο κτιρίο του 1ου -2ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.
5) Το Φουγάρο –Καπνοδόχο του κτιρίου του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς

Κατασκευή υποδομών Πράσινου Σημείου Νάουσας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗέχει υποβληθεί προς ένταξη
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ775.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙΕ.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-

Χρηματοδότηση των βασικών υποδομών για την κατασκευή ενός οργανωμένου Πράσινου Σημείου οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Περίφραξη
 • Πύλη εισόδου
 • Ασφαλτοστρωμένη πλατεία
 • Αποθηκευτικός εξοπλισμός
 • Στεγασμένοι χώροι
 • Λοιπός εξοπλισμός (εξοπλισμός ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλαδοτεμαχιστές)
 • Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων).

Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να περιλαμβάνονται η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ.

Τα Πράσινα Σημεία θα πρέπει να αφορούν τα ρεύματα αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ή/και δεν καλύπτονται επαρκώς από την ελεύθερη αγορά. Συγκεκριμένα, είναι μη επιλέξιμος ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει μετά το ν.4496/2017. 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy