Τουρισμός » Πληροφορίες

Χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες

Ζητήστε πληροφορίες από τις ακόλουθες υπηρεσίες

Δημαρχείο Νάουσας

Πλατεία Δημαρχίας 30
Τηλεφωνικό Κέντρο 2332050300

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νάουσας

Νοσοκομείου 1
Τηλέφωνο 2332350016

Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια (ΔΕΤΑΒ)

3-5 Πηγάδια Νάουσας
Τηλέφωνο 2332044981-85