ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα, χρησιμοποιώντας όχι μόνο κεφαλαίους χαρακτήρες.

* ΕΠΩΝΥΜΟ
* ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
* ΠΟΛΗ
* Τ.Κ.
* ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΙΝΗΤΟ
FAX
* E-MAIL
* ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
* ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
* ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γράψτε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα στο διπλανό πλαίσιο. Τα γράμματα είναι όλα κεφαλαία. Αυτό απαιτείται για να αποτραπεί η χρήση της φόρμας αυτής από κακόβουλο λογισμικό.

Με την επιλογή του παρακάτω ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, δηλώνω ότι επιτρέπω στο Δήμο Νάουσας να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο κρίνει απαραίτητο, με σκοπό την επικοινωνία των υπαλλήλων και στελεχών του μαζί μου, καθώς και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που θα διευκολύνουν τη λήψη πληροφοριών από το δικτυακό τόπο του Δήμου.

Τα στοιχεία θα αποθηκευτούν σε βάση δεδομένων του Δήμου Νάουσας και θα διατηρηθούν κατ' ελάχιστο για δέκα έτη. Θα μπορώ να μεταβάλλω ή να διαγράψω τα στοιχεία αυτά με απλή έγγραφη αίτησή μου προς το Δήμο Νάουσας ή μέσω παρόμοιας φόρμας ιστοσελίδων.

Ο Δήμος Νάουσας δεσμεύεται πως δε θα παραχωρήσει ή θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους ή στο διαδίκτυο, χωρίς την έγγραφη διαβεβαίωσή μου.

Η παρούσα δήλωση γίνεται σε απαίτηση του νόμου 2472/97 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ αποδέχομαι τους παραπάνω όρους