Φωτογραφίες » Το πάρκο

Το πάρκο

Το υπαίθριο θέατρο στο δημοτικό πάρκο
Το υπαίθριο θέατρο στο δημοτικό πάρκο