Πρόσληψη ενός (1) ατόμου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α',
Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
3. Την με αριθμ. 258/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

κάνει γνωστό
ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων και ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρω, με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 )
μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου σε προσωπικό, λόγω της
μεγάλης πτώσης των φύλλων που δημιουργείται στο Άλσος του Αγίου Νικολάου της Ηρωικής
Πόλης Νάουσας. Η έλλειψη προσωπικού καθιστά αναγκαία και κατεπείγουσα την πρόσληψη
προσωπικού προκειμένου να ανταπεξέλθει η υπηρεσία Καθαριότητας στις δύσκολες αυτές
συνθήκες και να διατηρηθεί το Άλσος του Αγίου Νικολάου του Δήμου Νάουσας σε καλή
υγειονομική κατάσταση, χωρίς συσσώρευση φύλλων και απορριμμάτων, χωρίς ενδεχόμενες
εστίες μόλυνσης, με γνώμονα τη μη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την οπτική βελτίωση
του Άλσους του Αγίου Νικολάου

 

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και το πρότυπο αίτησης στα αρχεία που επισυνάπτονται στην ανάρτηση.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies