Πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Κλάδου ΔΕ Οδηγών(ειδικότητας ΔΕ Οδηγών) με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα
Καλλικράτης ).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
3. Την με αριθμ. 259/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
κάνει γνωστό
ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου ,κλάδου ΔΕ Οδηγών(ειδικότητας ΔΕ Οδηγών) με
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό
διάστημα δύο ( 2 ) μηνών, για κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies