Πρόσληψη 1 ( ενός ) ατόμου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  3. Την με αρ. πρωτ. 398/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

                                κάνει γνωστό

            ότι θα προβεί στην πρόσληψη 1 ( ενός ) ατόμου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών , για κατεπείγουσες αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό λόγω της μεγάλης πτώσης των φύλλων λόγω του φθινοπώρου και  του μεγάλου όγκου των απορριμμάτων  που δημιουργείται στο Άλσος του Αγίου Νικολάου της Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και από την μεγάλη προσέλευση τουριστών και δημοτών. Καθίσταται αναγκαία και κατεπείγουσα η πρόσληψη προσωπικού για να ανταπεξέλθει η υπηρεσία Καθαριότητας στις δύσκολες αυτές συνθήκες και να διατηρηθεί το Άλσος του Αγίου Νικολάου του Δήμο Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας σε καλή υγειονομική κατάσταση χωρίς συσσώρευση απορριμμάτων, αποσκοπώντας στην καλύτερη ποιότητα ζωής των επισκεπτών, την αποφυγή εστιών μόλυνσης,  της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και την οπτική βελτίωση του Άλσους του Αγίου Νικολάου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

 

     

Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

 

       1

   

     

     2 μήνες

 

Απολυτήριο Γυμνασίου

  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 8/10/2021 ως 12/10/2021 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δ. Βλάχου 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies