ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27/04/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 27.04.2021      , ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

Έγκριση ή μη της μελέτης, καθορισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ /ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», με εκτιμώμενη αξία 250.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.    

2

ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού »  (1η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.002).

4

Έγκριση ή μη Παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

5

Έγκριση ή  μη συμμετοχής του Δήμου ως μέλος στην Συνεταιριστική Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βεροίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies