«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

08-03-2021

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάουσα   04.-03-2021    

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                         Αρ. Πρωτ. :  3326

 Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50300, Fax: 23320 24260

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής

Ανθοπούλου  Μυρούλα

Τηλ.2332350340

www.naoussa.gr

 

                                                                         Προς :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  08 /03/2021, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

       Ανάκληση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας : Έγκριση ή μη δαπάνης

προμήθειας  συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκαταστήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2

’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:11/2020)

3

Συγκρότηση ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

4

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας έτους 2021

5

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας έτους 2021-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος

6

 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας έτους 2021-Αρβανιτάκη Αντωνία

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies