«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

23/02/2021

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Νάουσα    19-02-2021   

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                         Αρ. Πρωτ. :  2428

 Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50300, Fax: 23320 24260

Γρ. Οικονομικής Επιτροπής

Ανθοπούλου  Μυρούλα

Τηλ.2332350340

www.naoussa.gr

 

                                                                         Προς :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

 

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  23 /02/2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα από    10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

Έγκριση ή μη Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Νομού Ημαθίας"

2

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκαταστήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

Να καταστεί  ανενεργό  το Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της Κυρίας Πολυζωίδου Δήμητρας , Διαγραφή ή μη  μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Πολυζωίδου Δήμητρα του Γεωργίου,     Επιστροφή της εγγυητική καλής εκτέλεσης στην παραπάνω   και Παραλαβή κλειδιών από επιτροπή  παραλαβής του εν λόγω καταστήματος.                                                                                                                                                                                  

4

Τροποποίηση ή μη τελών και δικαιωμάτων έτους 2021 (αποφ Ο.Ε. 375/2020 και απόφ. Δ.Σ. 215/2020

5

Έγκριση ή μη απαλλαγής καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού  από 1/1/2021  5 (πέντε) πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Νάουσας.

6

Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του  λογισμικού συγγραφής μελετών  στην εταιρεία UNISYSTEMS AE σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 2.420,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

7

«Αποδοχή ή μη δωρεάς του χρηματοδοτικού ποσού 96.000€ από την ΤΑΡ AG για την επίτευξη του σκοπού περί της υλοποίησης του έργου <<Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού (επιστεγασμένου) Κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας

8

«Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 185.995 € καθώς και την εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΑΠΟ), για την κατασκευή του έργου με τίτλο << Προμήθεια  συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε Κ.Χ. και χώρους  πρασίνου του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας>>».

9

Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ05 («Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία») του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

10

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ09 («Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος») του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

11

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

12

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

13

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

14

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

15

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

16

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

17

Τροποποίηση ή μη της υπ΄αρ.πρωτ. 21320/29-12-2020 σύμβασης, όπως αυτή ισχύει, για την προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτου δικτύου με το ευρωπαϊκό κουπόνι WIFI4EU. » 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies