Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

12/2/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10 π .μ. έως 11 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου),   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 12/2/2021 ημέρα Παρασκευή και  ώρα από    10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

Έγκριση ή μη προμήθειας νέων ηλεκτροδίων (χλωρίου και PH) για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

2

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης σε Πολιτιστικό Σύλλογο και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.      

3

Απόδοση λογαριασμών Παγίων Προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων 2020 – Απαλλαγές υπολόγων.

 

4

Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής για έξοδα συμβολαιογράφων – δικαστικών (έξοδα υποθηκοφυλακείου) και ταχυδρομικά τέλη – Απαλλαγή Βασιλείου Πέτρου

5

Απόδοση λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής – Απαλλαγή Βοργιατζίδη Αλέξανδρου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies