Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

29 /12 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  29 /12 /2020, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

44ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   29/12/2020   

 

1

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας (Βασιλείου Πέτρος -3η κατάσταση δαπάνης)

2

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Πολυπλατάνου (7η κατάσταση  δαπάνης)

3

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Επισκοπής (4η   κατάσταση δαπάνης)

4

 Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης και 2ης ''ενδεικτικής τα  τμημηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   Α  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983), κατά (9 (90) ενενήντα  και (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες αντίστοιχα.

5

 Έγκριση ή μη, 8ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου:

 «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (180) εκατόν ογδόντα ημεημερολογιακές ημέρες.

 

6

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής από την ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε

 

7

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

 

8

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

 

9

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου

 

10

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο,Ε,

 

11

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής από τον Γιαννούλη Ιωάννη του Στεργίου

 

12

Διαγραφή ή μη από Χρηματικό Κατάλογο Δήμου Νάουσας ( Ανθεμίων).

 

13

Έγκριση ή μη μελέτης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.820,40 € ( άνευ ΦΠΑ)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies