Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21 /12 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  21 /12 /2020, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

42ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   21/12/2020   

 

1

Προέλεγχος απολογισμού ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 Δήμου Νάουσας και σύνταξη έκθεσης – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:16/2020- ΚΑΕ : 02.30.7331.118)

3

Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

4

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

5

Αποδοχή  ή μη δωρεάς αρθρωτού οχήματος από  τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας  στο Δήμο Νάουσας.

6

 Αποδοχή ή μη δωρεάς χιλίων (1000) τμχ αντισηπτικών καθαριστικών χεριών 100ml σε σωληνάριο, με περιεκτικότητα σε αλκοόλη 80% και έγκριση ΕΟΦ, από την εταιρεία FARCOM AΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ.

7

Πρόσληψη ή μη έκτακτου συμβασιούχου προσωπικού για 2 μήνες.

8

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας, Δ.Ε.

       Ειρηνούπολης.

9

Ανάκληση της υπ’ αρ. 338/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Γιαννακοχωρίου -2η κατάσταση δαπανών)

10

Ανάκληση της υπ’ αρ. 339/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ροδοχωρίου  -4η κατάσταση δαπανών

11

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας » (4ηκατάσταση δαπανών 2020– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

12

Ανάκληση της απόφασης ΟΕ 337/20 και έκδοση νέας για την «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας  Επισκοπής» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.004)

13

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Λευκαδίων» (7η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.005).

14

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Μονοσπίτων » (4η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.007).

15

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Κοπανού » (5ηκατάσταση δαπανών 2020– ΚΑΕ 80.8251.002).

16

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2020  – ΚΑΕ 80.8251.008)

17

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.011)

18

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της    Κοινότητας  Αγγελοχωρίου» (7η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.009 ).

19

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (6η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.010).

20

Έγκριση - εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.)

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies