Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

15/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 12:00 μ. έως 13:00μ.μ

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί   την    15/09/2020, ημέρα  Τρίτη   και  ώρα από 12:00 μ. έως 13:00     μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ  15/09 /2020

 

1

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 22/2019, προϋπολογισμού

821.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

2

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 25-30 Αυγούστου & 7-9 Σεπτεμβρίου 2020 και πληρωμή τους μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

3

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την « ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.»

4

Έγκριση ή μη της 82/2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου      

Νάουσας που αφορά την 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. και Αλληλεγγύης  Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος  2020.

5

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 16 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές. 

 

6

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας  Ροδοχωρίου (2η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014 ).

7

Έγκριση ή μη συμπληρωματικής 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Τ.Π. έτους 2020.

8

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την

απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020

Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

9

Έγκριση ή μη επανακαθορισμού ύψους διδάκτρων στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

 

10

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής συντήρησης  (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας.

 

11

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας

σύμβασης για την προμήθεια της πράξης «Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, υποδομές για καθαρές μεταφορές, Υποέργο 1 –Προμήθεια Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης – δύο (2)

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και δύο (2) σταθμοί ημιταχείας φόρτισης  για  2-4 αυτοκίνητα έκαστος τις

ανάγκες του Δήμου Νάουσας

12

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.

13

Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης Energa – Hellas Power και της διαδικασίας απόδοσης στο Δήμο Νάουσας χρηματικού ποσού σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης.

14

 

15

 

 

                                                 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies