Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

03/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική  δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα,  την 03/09/2020, ημέρα Πέμπτη    και ώρα               10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και  ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ    03/09/2020

1

Έγκριση ή μη, της 6ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών , καθώς και

της      συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (35) τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη –με

 αναθεωρήσεις

2

Έγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου –

 Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας", Α.Μ.: 44/2018, προϋπολογισμού 494.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (1η) έτους 2020

(ΥΠΟΛΟΓΟΣ Β     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ)

4

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας μουσικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου

 Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

5

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας χορδίσματος και επισκευής πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας

 «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Καθορισμός ύψους διδάκτρων στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

7

Καθορισμός ύψους διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» του Δήμου Ηρωικής

 Πόλης Νάουσας.

8

Έγκριση ή μη δαπάνης νέων βιβλίων  για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Συνεδριακού Κέντρου

της Σχολής Αριστοτέλους και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

 Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

10

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας  Αγγελοχωρίου» (6η

 κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.009

11

Έγκριση ή μη 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την συνέχιση της διαδικασίας της  υπ΄αρ. 13054/4-7-18  διακήρυξης, σε ότι αφορά το τμήμα 1 ομάδα 3 (λιπαντικά Δήμου Νάουσας) και

 τμήμα 2 ομάδα 4 (λιπαντικά Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) και την ανάδειξη

 προσωρινών αναδόχων

12

Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας  έτους 2020", Α.Μ.: 11/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.),».

13

 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020", Α.Μ.: 16/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

14

 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας  έτους 2020", Α.Μ.: 18/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

15

9η   Αναμόρφωση   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους  2020  Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

                                                 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies