ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09-03-2020,  ημέρα   Δευτέρα          και ώρα  10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα. 

                                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΝ   09-03-2020   

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας»

 

2

Επικαιροποίηση ή μη των 370/2019 και 371/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάουσας κατόπιν αιτήματος του Α.Σ.Ε.Π.

 

3

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 39 του Δημοτικού Δάσους Νάουσας

 

4

Λήψη απόφασης ή μη για τον ορισμό εκπροσώπου και πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, κατά την συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2020, εκπροσωπώντας τον Δήμο Νάουσας, σε εξέταση προσφυγής της Παναγιώτας Βράντση του Θωμά, κατά του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και κατά της με αριθμό 8616/25-11-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

 

5

Λήψη απόφασης ή μη για τον ορισμό εκπροσώπου και πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, κατά την συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου 2020, εκπροσωπώντας τον Δήμο Νάουσας, σε εξέταση προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε», κατά του Δήμου της Ηρωικής Πόλης Νάουσας και κατά της με αριθμό 8659/19/13-1-2020 απόφασης του Συντονιστή της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

6

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

7

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης", Α.Μ.: 47/2018, προϋπολογισμού 785.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

8

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία    εκμίσθωσης,  Δημοτικής έκτασης για τη λειτουργία τουριστικού τρένου  στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, και για 2 έτη, στη Νάουσα.

 

9

Διαγραφή  οφειλής μισθωμάτων από Γκίλτση Γεώργιο του Νικολάου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies