Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-2-2020 ημέρα Παρασκευή   και ώρα               13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

 

Πίνακας Θεμάτων:

 

1

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας»

2

Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» (με αριθμ μελ 67/2017), κατά τρεις(3) μήνες έκαστη – με αναθεωρήσεις

 

3

Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019 – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση

 (1-1-2019 /31-12-2019)

 

4

Διαγραφή  οφειλής μισθωμάτων από Γκίλτση Γεώργιο του Νικολάου

5

Επικαιροποίηση της υπ αριθμ 30/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Παραίτηση ή μη  της αίτησης αναστολής και της  ανακοπής του Δήμου ΗΠ Νάουσας επί της υπ’ αρ. 160/ΔΠ/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας»

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies