ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-2-2020 ημέρα Πέμπτη   και ώρα               14:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                          ΤΗΝ   13-2-2020  

 

                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία εκμίσθωσης,  για 8 έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα»

2

Έγκριση ή μη επικαιροποίησης μελέτης του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»

3

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για το δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας»

4

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ 11/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας

5

Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ 63/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας

6

Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας

7

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος

8

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας-Βασιλείου Πέτρος

9

Έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης και του ισολογισμού 2018 και εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

10

Έγκριση ή μη της 10/2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2020»

 

 

 

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                     Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies