Πρόσκληση Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20 /01 /2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 14:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου),  λόγω του κατεπείγοντος, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  20 /01 /2020, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα από 14:00 μ.μ. έως  15:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡ.ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

43ης  ΕΚΤΑΤΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   30/12/2020   

 

1

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) - εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies