Η ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» τα οποία υλοποιήθηκαν από το Δήμο Νάουσας, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, η ψηφιακή σύγκλιση και ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ήταν τα θέματα του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο 15 και 16 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου «Βέρμιον». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Δήμο Νάουσας στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση στο Δήμο Νάουσας».

Ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος Καραμπατζός, κηρύσσοντας την πρώτη ημέρα (15/12) την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι στόχος πρώτης προτεραιότητας του Δήμου Νάουσας. Χαρακτήρισε το έργο του Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών που υλοποίησε ο Δήμος (προϋπολογισμού 580.000 ευρώ), ως το πρώτο βήμα για τη δημιουργία των υποδομών και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Σημείωσε ότι η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της οπτικής ίνας και τη σύνδεση 30 δημοσίων υπηρεσιών και φορέων κοινωνικού χαρακτήρα (Δημαρχείο, ΔΕΥΑΝ, ΚΕΠ, Μουσεία, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο, Εστία Μουσών, ΚΑΠΗ, Νοσοκομείο, Διοικητήριο-Δ.Ο.Υ., Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ, Γυμνάσια, Δημοτικά Σχολεία, Πυροσβεστική, Σχολή Αστυφυλάκων, Πανεπιστήμιο κ.ά.) και ότι το 2009 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη συνέχιση του έργου με στόχο την προσφορά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής, γρήγορου και φθηνού internet και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Για το έργο του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφορίων (G.I.S), προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, o κ. Καραμπατζός είπε ότι βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και ότι με την ολοκλήρωσή του το 2009 ο Δήμος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο θα προσφέρει σε ψηφιακή μορφή πληροφορίες και στοιχεία για τη Νάουσα (ψηφιακοί χάρτες, δρόμοι, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, δημοτικό δάσος κλπ.), δεδομένα χρήσιμα για το σχεδιασμό έργων, την υλοποίηση επενδύσεων και γενικότερα για την ανάπτυξη. Επίσης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα έργα και τις πρωτοβουλίες που έγιναν για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δήμου στον τομέα της πληροφορικής (αντικατάσταση και αγορά νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, site του δήμου, εσωτερική δικτύωση των υπηρεσιών, εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση υπολογιστών κλπ.), λέγοντας ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου μας είναι συνεχής. Τόνισε ότι και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα και δράσεις με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Καταλήγοντας, ευχαρίστησε τα στελέχη και το προσωπικό του Δήμου για τη συμβολή τους στην προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία του Δήμου με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τους τεχνικούς και το Πανεπιστήμιο, λέγοντας ότι τα έργα που έγιναν και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια θα συμβάλλουν καταλυτικά ώστε η Νάουσα να είναι μια πόλη σύγχρονη στον 21ο αιώνα, η οποία να μπορεί να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής προς όφελος των δημοτών και της ανάπτυξης του τόπου.

Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο συντόνισε η Αντιδήμαρχος κα. Μαρία Καρυδά Μυλωνά, διαβάστηκε μήνυμα του κ. Βασίλειου Ασημακόπουλου, Ειδ. Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για την νέα φιλοσοφία της ψηφιακής στρατηγικής 2007-2013 και το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στην επιστολή του ο κ. Ασημακόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ψηφιακή Ελλάδα θα έχει επίκεντρο την «ανθρώπινη διάσταση» και «υπηρέτη» τις νέες τεχνολογίες, ενώ αναφέρθηκε στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στα «9 Νήματα Δράσεων», τα οποία έχουν προσδιοριστεί (ψηφιακή γνώση, ψηφιακός καταναλωτής, ψηφιακή προστασία του περιβάλλοντος, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή υποστήριξη της εργασίας, ψηφιακή υποστήριξη της ποιότητας ζωής, ψηφιακή υποστήριξη της κοινωνικής-οικονομικής ενσωμάτωσης και συμμετοχής, ψηφιακή υποστήριξη της εσωστρέφειας, ψηφιακή περιφέρεια).

Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Μάνου Ρουμελιώτη, καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα το «Ψηφιακό Σπίτι», στην οποία παρουσίασε τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που τα επόμενα χρόνια θα έχουν εφαρμογή στο σπίτι και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με την εισήγηση του κ. Νίκου Δημητριάδη, Γεν. Δ/ντή της Εταιρίας Stratis-Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών, με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και ψηφιακή σύγκλιση».

Τη δεύτερη ημέρα (16/12), οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την εισήγηση του κ. Θόδωρου Σμυρλόγλου, Δ/ντή της εταιρίας ELECNET η οποία υλοποίησε το έργο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών στο Δήμο Νάουσας».

Η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καρυδά-Μυλωνά, αναφέρθηκε στις δράσεις και τα έργα του Δήμου που αφορούν την Ψηφιακή Σύγκλιση και περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Ειδικότερα τα έργα αυτά είναι:

1) Σχέδιο Διαχείρισης φυσικών κινδύνων και καταστροφών

2) Ψηφιακή καταγραφή και αρχειοθέτηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

3) Διατήρηση και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και Δημιουργία Κέντρου Εικονικής πραγματικότητας

4) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δικτύωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

5) Επέκταση και ολοκλήρωση του ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Μ.Α.Ν σε όλη την πόλη

6) Εισαγωγή μεθόδων αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και εγκατάσταση on-line εφαρμογών εξυπηρέτησης των δημοτών

7) Δημιουργία «FORUM» στο www.naoussa.gr

8) Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων

9) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών

10) Δημιουργία μικρών παραρτημάτων των Κ.Ε.Π.

11) Δικτύωση και άμεση επικοινωνία όλων των υπηρεσιών της πόλης

12) Προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους

13) Διοργάνωση ημερίδων για την χρήση των νέων τεχνολογιών

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις του κ. Κωνσταντίνου Οικονομόπουλου, Συμβούλου Διαχείρισης Έργων της εταιρίας Stratis με θέμα «Από την ηλεκτρονική Κυβέρνηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», του κ. Χαράλαμπου Λαμπίρη- Μηχανικού Υπολιστών με θέμα «Η επόμενη ημέρα της μετάβασης στην Ψηφιακή Τηλεόραση-Νέες Δυνατότητες και Προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και του κ. Απόστολου Σίγουρα, Γεν. Δ/ντή της V.S.I. International με θέμα «Εικονική Πραγματικότητα και λοιπές υπηρεσίες μέσω ψηφιακής τηλεόρασης στο ΕΣΠΑ».

Στη συνέχεια έγινε διάλογος, τοποθετήσεις και απαντήθηκαν ερωτήσεις.

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ι. Παπαστόϊκας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Χρ. Παππάς και κα. Ευδοξία Ιτσκάρα-Θανασούλη, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Άγγελος Τόλκας, Στελέχη και προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου, εκπρόσωποι συλλόγων, επαγγελματίες-τεχνικοί της πληροφορικής και δημότες.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies