ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (28/02/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

54

«Εισήγηση για προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

 Την  έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ως εξής:

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός υπαλλήλων

1.       

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας

1

2.       

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’+ Ε’ κατηγορίας

2

3.       

ΥΕ εργάτες καθαριότητας /οδοκαθαρισμού –συνοδοί απορριμματοφόρων

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό    88.600,00€ και στον Κ.Α 02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό  30.200,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022-2023.

2

55

Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο « Εστία Μουσών »  και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.  Την  έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ωρομίσθιοι έναντι αντιτίμου ) διάρκειας έως 9 μήνες με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017, ΦΕΚ 107/Α/2017). Το σύνολο ( 100% ) της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου και αναλυτικά ως εξής:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Αριθμός υπαλλήλων

1

ΤΕ Διευθυντής Ωδείου

1

2

 ΤΕ Μουσικός Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών                                                      ( Σύνθεση - Φούγκα - Αντίστιξη-Αρμονία ) -  Υποχρεωτικών Θεωρητικών

 

2

3

ΤΕ Μουσικός Σχολής Μονωδίας - Τραγουδιού

2

4

ΤΕ  Μουσικός Σχολής Πληκτροφόρων                                                ( Κλασικό Πιάνο, Τζαζ Πιάνο )

4

5

ΤΕ   Μουσικός Σχολής Πληκτροφόρων                                                 ( Τμήματος Αρμονίου-Ακορντεόν )

1

6

ΤΕ  Μουσικός Σχολής Εγχόρδων                                                          ( Τμήματος Βιολιού )

4

7

ΤΕ  Μουσικός Σχολής Εγχόρδων                                                       ( Τμήματος Βιολοντσέλου )

2

8

ΤΕ  Μουσικός Σχολής Πνευστών                                                     (Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο, Τζαζ Σαξόφωνο )

4

9

ΤΕ Μουσικός Σχολής Βυζαντινής Μουσικής                                              

2

10

ΤΕ Μουσικός Σχολής Νυκτών (Κλασική κιθάρα, Ηλεκτρική κιθάρα, Ηλεκτρικό μπάσο )                                        

4

11

ΤΕ Μουσικός Σχολής Μουσικής Αγωγής                                         

3

12

ΤΕ  Μουσικός Σχολής Κρουστών

(Σύγχρονη Κατεύθυνση)                        

1

13

ΔΕ Δασκάλων Χορού (Σχολή

Μπαλέτου)

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

33

 

       Στα έσοδα θα προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. εσόδων 0434  με  ποσό  85.500,00 ευρώ . Αντίστοιχα στα έξοδα  θα προβλεφθούν πιστώσεις στον Κ.Α. εξόδων 15.6041 ( τακτικές αποδοχές )  με ποσό 69.000,00 ευρώ και στον Κ.Α. εξόδων 15.6054 ( εργοδοτικές εισφορές ) με ποσό   16.500,00 ευρώ.

Β.  Την  έγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ωρομίσθιοι έναντι αντιτίμου )  διάρκειας έως 9 μήνες               με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017, ΦΕΚ 107/Α/2017). Το σύνολο ( 100% ) της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους μαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων ως εξής:   

 

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ (Ζωγραφική - Χαρακτική)

3 θέσεις

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΤΡΟ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 1.  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ STREET ART

( γκράφιτι – σύγχρονη τέχνη )

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

1 θέση

 

ΣΥΝΟΛΟ

13

 

Στα έσοδα θα προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. εσόδων 0434  με  ποσό  32.500,00 ευρώ . Αντίστοιχα στα έξοδα θα προβλεφθούν πιστώσεις στον Κ.Α. εξόδων 15.6041 ( τακτικές αποδοχές )  με ποσό 26.000,00 ευρώ και στον Κ.Α. εξόδων 15.6054 ( εργοδοτικές εισφορές ) με ποσό   6.500,00 ευρώ.

3

56

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων συστάδων 20, 21α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση  του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων  20, 21α  του Δημοτικού δάσους Νάουσας, που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 18η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον «Δάμτσιο Εμμανουήλ του Περικλή» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

30 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

53 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

4

57

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί των αιτημάτων, ενστάσεων, προσφυγών της Εταιρίας IPPIAS κατά του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Αναθέτει το  χειρισμό για τα   διάφορα αιτήματα,  ενστάσεις  των εταιρειών  IPPIAS ΙΚΕ και ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΚΕ προς το Δήμο Νάουσας  καθώς και  της υπ αριθμ  28675/31-1-2022 προσφυγής  κατά της 14/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της IPPIAS ΙΚΕ ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης  για  την διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για τα ανωτέρω θέματα  στον  πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Τζώρτζη Βασίλειο  δικηγόρο   με αριθμ μητρώου 205 Δ.Σ. Βεροίας, κάτοικο Νάουσας – Θάλειας Σαμαρά 4, λόγω αδυναμίας του δικηγόρου του Δήμου Νάουσας  κ. Ταξιάρχη Κωστή λόγω φόρτου εργασίας

Η αμοιβή του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου  για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, άρθρο 166) για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα βαρύνει τον ΚΑ Κ.Α.02.00.6111  του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας έτους 2022

5

58

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της δαπάνης  και την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού  1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

 1. Σ. 0.  1.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 21/21-02-2022 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας )

 

  Ανωτέρω εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του  δημότη λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία του δημότη βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.

6

59

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών της ημερίδας με θέμα «Η ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ» η οποία πρόκειται να διοργανωθεί στις 06/03/2022 στο Ροδοχώρι.

7

60

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Πολιτιστικού Συλλόγου Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Πολιτιστικού Συλλόγου Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την δημιουργία κινηματογραφικού αποσπάσματος μικρού μήκους με θέμα την Αποκριά της Νάουσας τα παλαιοτέρα χρονιά)

8

61

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας», προϋπολογισμού 500.000 € (μέγιστος προϋπολογισμός), στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», δράση 4.3.4: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Εξουσιοδοτεί τον  Δημάρχο Δ.Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια  ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και να  υπογράψει όλα  τα  απαιτούμενα έγγραφα .

9

62

Έγκριση ή μη μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας», προϋπολογισμού 500.000 €, Α.Μ.: 5/2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Eγκρίνει  τη μελέτη του έργου «Αγροτική οδοποιία στη Δημοτική Ενότητα Νάουσας», προϋπολογισμού 500.000 € (περιλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ, απροβλέπτων και ΦΠΑ). Συγκεκριμένα προβλέπεται η ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων,  στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Στενημάχου και στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου, με στόχο την αναβάθμιση της πρόσβασης σε γεωργικές καλλιέργειες.

10

63

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαου,

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Aκυρώθηκε η έκτακτη μετακίνηση του Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους

11

64

«Έγκριση αποδοχής όρων και συμμετοχής του δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της  με αρ. πρωτ. 78944/27/10/2021 Πρόσκλησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI  

Εγκρίνει την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης  του Δήμου Ηρωική ς Πόλεως  Νάουσας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α ́169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»  

Αποδέχεται  τους όρους συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα. 

Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο  για την υπογραφή των εγγράφων της Πρόσκλησης

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies