ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

12-02-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  4ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ   ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (12/02/2021)

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

14

Λήψη απόφασης ή μη, για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γιαννιτσών, εναντίον του Θεόδωρου Δεληγιαννίδη του Γεωργίου και της Ελένης, κατοίκου του συνοικισμού Ακρολίμνης της Δημοτικής Ενότητας Κρύας-Βρύσης του Δήμου Πέλλας, για παράβαση του άρθρου 1 του  Α.Ν. 263/1968, και εξουσιοδότηση του δημάρχου Νάουσας Νικολάου Καρανικόλα του Μιχαήλ, για την υποβολή της.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να ασκηθεί μηνυτήρια αναφορά, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γιαννιτσών, εναντίον του Θεόδωρου Δεληγιαννίδη του Γεωργίου και της Ελένης, κατοίκου του συνοικισμού Ακρολίμνης της Δημοτικής Ενότητας Κρύας-Βρύσης του Δήμου Πέλλας, για παράβαση του άρθρου 1 του  Α.Ν. 263/1968, που αφορά στην καταπάτηση του ως άνω αναφερόμενου αγροτεμαχίου 392, και εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Ηρ. Πόλης Νάουσας Νικόλαο Καρανικόλα του Μιχαήλ, για την υποβολή της και κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

15

Έγκριση ή μη προμήθειας νέων ηλεκτροδίων (χλωρίου και PH) για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.100,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την προμήθεια νέων ηλεκτροδίων (χλωρίου και PH) για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας

2

16

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης σε Πολιτιστικό Σύλλογο και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.      

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την  Οικονομική Ενίσχυση του  Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης» για την διοργάνωση Διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο «Πτυχές του Ποντιακού Ελληνισμού : βίωμα και γνώση» .

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης»  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

3

17

Απόδοση λογαριασμών Παγίων Προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων 2020 – Απαλλαγές υπολόγων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  των παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων των προαναφερθέντων στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης υπολόγων    για  το  έτος  2020   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  τους. 

4

18

Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής για έξοδα συμβολαιογράφων – δικαστικών (έξοδα υποθηκοφυλακείου) και ταχυδρομικά τέλη – Απαλλαγή Βασιλείου Πέτρου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού ποσού 3.000 € του υπαλλήλου του Δήμου  κ. Βασιλείου Πέτρου, που αφορά στην  κάλυψη  δαπανών συμβολαιογράφων - δικαστικών (έξοδα υποθηκοφυλακείου) και ταχυδρομικά τέλη για το έτος 2020   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  του . 

5

19

Απόδοση λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής – Απαλλαγή Βοργιατζίδη Αλέξανδρου.
 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού ποσού 3.000 € του υπαλλήλου του Δήμου  κ. Αλέξανδρου Βοργιατζίδη, που αφορά στην  κάλυψη  δαπανών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων κ.λ.π για το έτος 2020   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  του . 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies