ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

39η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (4/12/2020)

Α/Α

Α/Απ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

355

Έγκριση  ή μη, για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να συζητηθεί  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

 

2

356

Λήψη απόφασης σχετικά με την από 3/12/2020 Εισήγηση περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο ΗΠ Νάουσας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.

2.Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.

3.Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.

4.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies