ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05/11/2020

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

325

Έγκριση ή μη εισαγωγής προς συζήτηση  θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εγκρίνει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα.

Συμπληρωματική 11ης Αναμόρφωσης   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους  2020  Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Έγκριση ή μη 4ου  πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία «Πολυετή προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών – χημικών πρόσθετων για τα οχήματα του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα.

2

326

Έγκριση ή μη Συμπληρωματικής 11ης Αναμόρφωσης   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους  2020  Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 
ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την συμπληρωματική της 11ης Αναμόρφωσης Τεχνικού  Προγράμματος - Προϋπολογισμού έτους 2020 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και   εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

3

327

Έγκριση ή μη 4ου  πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία «Πολυετή προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών – χημικών πρόσθετων για τα οχήματα του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει το υπ αριθμ 18266/30-10-2020 4ο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία «Πολυετή προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών – χημικών πρόσθετων για τα οχήματα του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

328

Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού Δήμου Νάουσας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τα  πρόσθετα προσόντα για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αρ. 33/2006/ΠΥΣ (Φ.Ε.Κ. 280Α’)

2

329

Συγκρότηση  επιτροπής  Οριστικής   Παραλαβής   Έργου, βάσει του Ν. 4412/2016.

ΈΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ'' με Α.Μ.42/2017

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει μοναδικό εκπρόσωπο του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως  μέλος της επιτροπής  Οριστικής   Παραλαβής   του έργου, βάσει του Ν. 4412/2016. ΈΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ'' με Α.Μ.42/2017  την Παπαδοπούλου Σταυρούλα ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών , τεχνικό υπάλληλο του Δήμου Νάουσας

3

330

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη  του Στεργίου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Ιωάννη Γιαννούλη του Στεργίου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις σύμφωνα με τα  παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  219,62 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής

4

331

Διαγραφή ή μη ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                    

 Την διαγραφή των τελών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους  παρελθόντων ετών του Δήμου Ηρ. Πόλης  Νάουσας και αναλυτικά ως  εξής

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΛΟΛΑ  ΦΑΝΗ  ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΠΑΛΗΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΠΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΥΠΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( ΚΩΝ/ΝΟΣ )

ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

5

332

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους Δήμου Νάουσας.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  Πρακτικό  της επαναληπτικής  δημοπρασίας που έγινε την  30η του μηνός Οκτωβρίου   2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους Δήμου Νάουσας  και κηρύσσει  τον διαγωνισμό άγονο διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

6

333

Ανάκληση της υπ’ αρ. 323/2020   απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και υποβολή εκ νέου εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ’ αρ. 323 /2020 απόφασή της.

Συντάσσει την 10η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους 2020 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την υποβολή  εκ νέου εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

7

334

Έγκριση - εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει την 12η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους 2020 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies