ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 33ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (17/08/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

   α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

359

 

«Ακύρωση της υπ’ αρ. 338/2022 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας: «Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον   ΜΕΓΣΝ Κοπανού "Η Μίεζα" και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης»,           

 

 

Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του  Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΕΓΣΝ Κοπανού «Η Μίεζα» για τη συμμετοχή του Συλλόγου στο 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγών «Στους δρόμους του Αλέξανδρου» στις 20-21 Αυγούστου 2022

Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Πολιτιστικού Συλλόγου ΜΕΓΣΝ Κοπανού «Η Μίεζα»   σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

360

Έγκριση ή μη 3ου Πρακτικού της επιτροπής  για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Ηρ. Πόλεως Νάουσας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει το 3ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ».

Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ» την εταιρεία INNOS ΙΚΕ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, Πλ. Δημοκρατίας 9, 45221 Ιωάννινα (αριθμός κατάθεσης προσφοράς 231756), γιατί η προσφορά της είναι η συμφέρουσα από οικονομική άποψη , σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της από 10/02/2022 διακήρυξης του Δημάρχου

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies