ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 32ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (12/08/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

354

 

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  32ης/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ή μη συζήτησης του ημερήσιας διάταξης θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 32ης  /12-07-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

1.Ακύρωση της 350/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας: «Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης συναυλιών στις Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

2.Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Φιλοξενία, συντήρηση, ονοματοδοσία και ασφάλεια του δικτυακού τόπου του Δήμου Νάουσας, του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους και του Κολυμβητηρίου Νάουσας, για το έτος 2022

3.Έγκριση ή μη 1ου και 2ου Πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού για τη ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ.Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2

355

Ακύρωση της 350/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας: «Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης συναυλιών στις Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

 

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 10.670,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την διοργάνωση συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» στις 23 & 25 Αυγούστου αντίστοιχα. 

3

356

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Φιλοξενία, συντήρηση, ονοματοδοσία και ασφάλεια του δικτυακού τόπου του Δήμου Νάουσας, του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους και του Κολυμβητηρίου Νάουσας, για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.850,08 (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την δαπάνη της υπηρεσίας «Φιλοξενία, συντήρηση, ονοματοδοσία και ασφάλεια του δικτυακού τόπου του Δήμου Νάουσας, του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους και του Κολυμβητηρίου Νάουσας, για το έτος 2022

4

357

Έγκριση ή μη 1ου και 2ου Πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμού για τη ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ.Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

1.     Εγκρίνει το  1ο και 2ο πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού  για τη ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Κάνει αποδεκτό στο διαγωνισμό τον μοναδικό συμμετέχοντα: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Το.Ψ.Υ. Ημαθίας "Δεσμός"

Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δήμου Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)", την εταιρεία Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Το.Ψ.Υ. Ημαθίας "Δεσμός" γιατί η προσφορά της (131.827,36€ χωρίς ΦΠΑ + 31.638,57€ 24% Φ.Π.Α. σύνολο με Φ.Π.Α. 163.465,93€) ήταν πλήρης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies