ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (18/03/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

18/03/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  12ης   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (18/03/2021)

 

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

82

Έγκριση  ή μη, για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να συζητηθεί  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή μη, της 11ης παράτασης της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (6) έξι ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)».

2

83

Έγκριση ή μη, της 11ης παράτασης της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (6) έξι ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  11η παράταση της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (6) έξι ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου γι’ αυτές.

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

α)  την 11η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (6) έξι ημερολογιακές ημέρες  ήτοι έως  16-02-2021 (από 10-02-2021 που ισχύει βάσει του 17. Σχετικού),

β) την 11η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (6) έξι ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως  18-04-2021 (από 12-04-2021 που ισχύει σήμερα βάσει του 17. Σχετικού),,

γ)  καθώς και την 11η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (6) έξι ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως και  18-04-2021 (από 12-04-2021 που ισχύει σήμερα βάσει του 17. Σχετικού).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies