ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

15/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  5ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (15/02/2021)

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

 

Έγκριση ή μη, της 10 ης παράτασης της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (12) δώδεκα ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)  .

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  10η παράταση της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (12) δώδεκα ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

2

 

Υποβολή ή μη αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Πρόσκλησης  ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα και στο εισηγητικό μέρος της παρούσης , ο οποίος αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, προϋπολογισμού 234.484,00 €.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, κ. Νικόλαο Καρανικόλα, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράψει  κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί  προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη.

3

 

Έγκριση  2ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Τ.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

εγκρίνει  την 2η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους 2021 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση.

4

 

Έγκριση  3ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει  την 3η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους 2021 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies