Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19/05/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 19/05/      2021      , ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

  Ν  « Πρόσληψη 2 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες

        ανάγκες »

2

Πρόσληψη μίας/ενός καθαρίστριας/ή για τον καθαρισμό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

3

Έγκριση 2ου  πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού  για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά: την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

4

«Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 10β, 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 23α, 23β,56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

5

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

6

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε

7

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΒΑΤΑΓΚΑΣ Ο.Ε.

8

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη του Στεργίου

9

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου

10

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

11

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Λαογραφικό σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

12

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Εκπολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

13

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

14

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Συλλόγου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ» Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

15

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.010).

16

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αγγελοχωρίου» (1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.009).

17

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

18

 Έγκριση ή μη δαπάνης έντυπης προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός προορισμός και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

19

Έγκριση ή μη  πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

20

«Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης 1.562,4€ (με το Φ.Π.Α. 24%) για την υπηρεσία <<Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων του ενταγμένου έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας»>> δυνάμει της από 7067/12-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008592558) τεχνικής περιγραφής

21

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας", Α.Μ.: 1/2020, προϋπολογισμού 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και επικαιροποίησης της υπ' αριθμόν 1/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

22

Έγκριση ή μη προμήθειας αντιδραστηρίων δισκίων για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

23

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

24

Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων οχημάτων εκτός ορίου Νομού από 14/05/2021 έως 31/12/2021 λόγω απρόβλεπτων βλαβών των απορριμματοκιβωτίων (press- container)».

25

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

26

Έγκριση ή μη πρόσληψης 2 ατόμων ΥΕ εργατών για Υπηρεσία Πρασίνου

27

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies