«Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

24/02/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 24/02/2022 ημέρα  της εβδομάδος Πέμπτη και  ώρα από  11:00 π.μ.  έως   11:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α.55040/26-07-21 (ΦΕΚ/3291 Β) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι­σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 γράφονται τα εξής: Μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

  

1

Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & αναθεώρησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies