ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (06/04/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

06/04/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  15ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (06/04/2021)

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

98

Παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (Α’ 204)

 ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την παράταση των υπ αριθμ 20805/18-12-2020, 20806/18-12-2020 και 20807/18-12-2020 συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της  παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (Α΄204)), στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας μέχρι την 31/5/2021   

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

99

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. απόφ.  17/2021  του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  υπ΄αρ.  17/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ:ΩΥ4ΘΟΚΟΟ-9ΕΗ  και   αφορά  την έγκριση Του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2020

2

100

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   διαγραφή των  βεβαιωμένων τελών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Νάουσας της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης ως εισήγηση της υπηρεσίας.

3

101

Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρου  εκτός ορίου Νομού

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτός έδρας και ορίων Νομού καθημερινή κίνηση του παρακάτω οχήματος του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 έως και 31/12/2021, ως εξής:

1.ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚHO - 8866

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ + ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

2.ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΝΚΙ - 3506

ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

4

102

Έγκριση ή μη κίνησης απορριμματοφόρων  εκτός ορίου Νομού

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτός έδρας και ορίων Νομού καθημερινή κίνηση των παρακάτω οχημάτων του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01/04/2021 έως και 30/04/2021

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ: KHY-7369-KHH-3369-KHI-4089

KHY-7325-KHY-7328-KHH-3352

ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

5

103

Πρόσληψη συμβασιούχου έκτακτου προσωπικού ΔΕ Τεχνίτη Οικοδομικών για δύο (2) μήνες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  ΔΕ Τεχνίτη Οικοδομικών για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Νάουσας  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για  δύο (2) μήνες 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά  2.000,00  € τον  Κ.Α. 02.30.6041 για τις «Τακτικές αποδοχές»  και  600,00 € τον  Κ.Α. 02.30.6054 για τις «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2021

6

104

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)      

    Εγκρίνει  το  Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του  έργου , «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»  Α.Μ. 73/2018 προϋπολογισμού  15.250,00  € με το Φ.Π.Α. της επιτροπής που ορίστηκε με την 217/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

7

 

Ορισμός συμβολαιογράφου για την μεταβίβαση αρθρωτού οχήματος από Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)      

Ορίζει  συμβολαιογράφο  προκειμένου να ολοκληρωθεί η δήλωση φόρου δωρεάς που επέχει θέση πιστοποιητικού για την μεταβίβαση του αρθρωτού οχήματος (ΚΗΟ-8886, ΝΙΚ-3506) από Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Νάουσας   τον  Δολδούρη Θεόδωρο συμβολαιογράφο Νάουσας ,  Ταχ Δ/νση Κόκκαρη 1   και ΑΦΜ ………….

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies