Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2018

6/3/2018
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2018 ΘΕΜΑ: «Προτεινόμενες θέσεις για την τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητώ...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2018

6/3/2018
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2018 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συ...
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ »