ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε την Τρίτη 11/8 το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Ι. Γκαρνέτας ενημέρωσε το σώμα για την πρόσφατη απόφαση του Γ.Γ. της Περ. Κ. Μακεδονίας, που αφορά την είσπραξη των τελών του ημερήσιου δικαιώματος λαϊκών αγορών (από επαγγελματίες-παραγωγούς) και σύμφωνα με την οποία από 1/1/2009 η είσπραξη των τελών μεταφέρεται από τους Δήμους στις Νομαρχίες. Αποφασίσθηκε σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Δημ. Συμβουλίου να σταλεί ψήφισμα διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια και την ΚΕΔΚΕ με το οποίο να ζητείται να αρθεί η απόφαση και να συνεχιστεί η καταβολή των τελών στο Δήμο και όχι στη Νομαρχία.

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την εκπόνηση μελέτης διαχείρισης των υδάτινων πόρων-Προϋπολογισμός 45.000 ευρώ.  

Αποφασίσθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. και ειδικότερα με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, για την ανάθεση του ερευνητικού έργου «Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων λεκάνης απορροής Βερμίου». Στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Καρυδά-Μυλωνά, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή της Νάουσας είναι ένα ζήτημα που έχει κατ' επανάληψη απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είπε ότι με σκοπό την υλοποίηση έργων του Δήμου για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στην περιοχή της Νάουσας, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2009 η προτεινόμενη μελέτη προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας». Για το σκοπό αυτό υπήρξε συνεργασία του Δήμου Νάουσας με το Α.Π.Θ και πλέον έχει προσδιοριστεί το αντικείμενο της μελέτης, στο οποίο περιλαμβάνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και η αξιοποίηση των υδάτων της Αράπιτσας, καθώς και η διαχείριση των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων για άρδευση, αναψυχή και παραγωγή ενέργειας μέσω ταμιευτήρων νερού.

Ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός επισήμανε τη μεγάλη σημασία της μελέτης, λέγοντας ότι για πρώτη φορά στο ευαίσθητο και σοβαρό θέμα της διαχείρισης του νερού ξεκινάει μια σοβαρή και επιστημονική μελέτη. Είναι μελέτες που όπως είπε έλειπαν και έπρεπε να γίνουν σε πολλά επίπεδα πριν από αρκετά χρόνια. Τόνισε ότι για το ζήτημα αυτό έγιναν συσκέψεις του Δήμου με τη συμμετοχή φορέων και Πανεπιστημιακών και υπογράμμισε ότι η μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί από το Α.Π.Θ., θα είναι χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό έργων με σκοπό  τη σωστή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της Αράπιτσας, αλλά και των ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής («Κουτίχα», «Σιασιάκι», «Καραμπουρνάρι» κλπ.).

Χρηματοδότησης νέων έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2009-Προϋπολογισμός 138.225 ευρώ.

Αποφασίσθηκε η ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και η υλοποίηση νέων έργων του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 138.225 ευρώ από την επιπλέον χρηματοδότηση που επιχορηγήθηκε ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το Ν.3756/09. Τα έργα αφορούν: εκπόνηση γεωφυσικής έρευνας για την κατασκευή φράγματος στην περιοχή «Καραμπουρνάρι», τεχνικό έργο στην περιοχή της «Πλακένιας», σήμανση της πόλης, ασφαλτόστρωση στην περιοχή «Γάστρα», βελτίωση κοινόχρηστων χώρων κ.ά.

Γεωφυσική Έρευνα για την κατασκευή φράγματος στην περιοχή «Καραμπουρνάρι»- Προϋπολογισμός 13.700 ευρώ

Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Α.Π.Θ. για την ανάθεση του ερευνητικού προγράμματος «γεωφυσική έρευνα της περιοχής κατασκευής φράγματος στη θέση Καραμπουρνάρι», προϋπολογισμού 13.700 ευρώ.  Η γεωφυσική έρευνα χρηματοδοτείται από πρόγραμμα «Θησέας» που υλοποιεί ο Δήμος Νάουσας και ειδικότερα από το έργο «Κατασκευή μικρών φραγμάτων στο όρος Βέρμιον».

Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η επιλογή της περιοχής στη θέση «Καραμπουρνάρι» έγινε επειδή βρίσκεται κοντά στην πηγή σε υψόμετρο 1.641μ. και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου 100μ. από την πηγή σε υψόμετρο 1.627μ. Διευκρίνισε ότι στη θέση «Αλαταριά», όπου το άνοιγμα για δημιουργία φράγματος είναι μεγαλύτερο, διαπιστώθηκε ότι σε βάθος 13μ. η μορφολογία του υπεδάφους δεν ενδείκνυται λόγω σπηλαιώσεων. Ο κ. Καραμπατζός επισήμανε ότι στην προτεινόμενη θέση θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ώστε ακόμη και με μεγαλύτερο κόστος να κατασκευαστεί φράγμα, το οποίο θα είναι ένα έργο χρήσιμο και αναγκαίο που θα επιλύσει οριστικά τα συχνά προβλήματα που παρατηρούνται στην παροχή νερού στους οικισμούς Αγίου Παύλου, Μεταμόρφωσης, στο Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια» και το σύστημα τεχνικής χιόνωσης, με βασικό στόχο την τουριστική ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Για το αντικείμενο και το περιεχόμενο της γεωφυσικής έρευνας που θα εκπονηθεί, ενημέρωσαν το σώμα οι εκπρόσωποι του Α.Π.Θ. Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Π. Τσούρλος και  Γ. Βαργεμέζης.

Λήψη Δανείου για την πληρωμή των εργαζομένων στο πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης

Αποφασίσθηκε η λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 238.000 ευρώ για την πληρωμή των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος τόνισε ότι για το ζήτημα έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελήφθη κατ' αρχήν απόφαση στις 29/10/2008. Είπε ότι μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται και από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και αφού χρειάστηκε να γίνει η καθορισμένη δικαστική διαδικασία που επέβαλε και το Ελεγκτικό Συνέδριο, προχωράει η διαδικασία για την πληρωμή των εργαζομένων του προγράμματος μερικής απασχόλησης (πρ. εργαζόμενοι της «Τρικολάν»). Ο κ. Καραμπατζός διευκρίνισε ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή δεν έγινε σκόπιμα, ότι δεν πρόκειται για εμπαιγμό των εργαζομένων ή για παρελκυστική τακτική από την πλευρά του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, αλλά έτσι επιβάλλονταν να γίνει από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο, τάχθηκε ως μάρτυρας με την πλευρά των εργαζομένων, υποστηρίζοντας το αίτημα να τους καταβληθούν οι αμοιβές που δικαιούνται. Είπε ότι πλέον ο φάκελος για τη σύναψη του δανείου με τα σχετικά δικαιολογητικά είναι έτοιμος να αποσταλεί στο Τ.Π.Δ., και ότι το ποσό που δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι για τους 12 μήνες που διεκδίκησαν ανέρχεται συνολικά σε 280.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το Τ.Π.Δ. δεν δικαιολογεί δάνειο για πληρωμή τόκων, αλλά μόνο για το κεφάλαιο το οποίο είναι 233.000 ευρώ, και γι' αυτό το υπόλοιπο ποσό των 47.000 ευρώ θα πληρωθεί από ίδια έσοδα του Δήμου. Ο κ. Καραμπατζός απαντώντας στους Δημ. Συμβούλους της μειοψηφίας, είπε ότι η πληρωμή των εργαζομένων από άλλους πόρους και έσοδα του Δήμου, θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες σε άλλους τομείς του Δήμου, όπως στη χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων και των πολιτιστικών δράσεων του ΔΗΠΟΝ, την συνέχιση των ομαλής πληρωμής των λειτουργικών δαπανών του Δήμου, την πληρωμή των προμηθευτών και της αγοράς. Σημείωσε ότι οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα δοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, αφορούν την κάλυψη δαπανών που έχουν ήδη πληρωθεί από το ταμείο του Δήμου, όπως η πληρωμή των σχολικών φυλάκων και οι δαπάνες από αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί από την πολιτεία στους Δήμους. Είπε ότι σε ένα μήνα περίπου θα εκταμιευθεί το δάνειο από το Τ.Π.Δ και θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι.  

Επέκταση του Δικτύου Οπτικών Ινών-Προϋπολογισμός 169.612 ευρώ.

Αποφασίσθηκε η αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου: «Επέκταση Μητροπολιτικού Κέντρου Οπτικών Ινών Δήμου Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 169.612 ευρώ. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος είπε ότι το έργο αφορά την επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου, το οποίο έχει τοποθετηθεί και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με 580.000 ευρώ, και ειδικότερα την απορρόφηση επιπλέον κονδυλίου 169.612 ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Είπε ότι ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημείωσε ότι στις 29 υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συνδεθεί, με την υλοποίηση του έργου και την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, θα συνδεθούν και άλλες όπως το νέο Γυμνάσιο στο Βρυσάκι, το Άλσος Αγίου Νικολάου, το Κολυμβητήριο, το Στρατόπεδο κ.ά.

       Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του 2008 και ο Προϋπολογισμός του 2009 της ΔΕΤΑΒ

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του 2008 και ο Προϋπολογισμός του 2009 της Δ.Ε.Τ.Α.Β. Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΤΑΒ κ. Χρ. Παππάς μεταξύ άλλων είπε τόνισε ότι το 2008 ήταν μια από τις καλύτερες χρονιάς λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια». Επισήμανε ότι το 2008 η Διοίκηση της ΔΕΤΑΒ από ίδια έσοδα δαπάνησε 249.000 ευρώ για έργα και προμήθειες. Ήταν όπως είπε επενδύσεις που βοήθησαν να προσφέρει το χιονοδρομικό κέντρο καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες και γενικότερα στην καλύτερη εικόνα του Χ.Κ. Αναφέρθηκε στην αγορά δεύτερου χιονοστρωτήρα, την κατασκευή και νέου snack bar, την ανακαίνιση των δωματίων του ξενοδοχείου και το σαλέ στην κορυφή του χιονοδρομικού, στην αγορά εξοπλισμού στον τομέα της εστίασης, στην αγορά ηλεκτρικών-ηχητικών συστημάτων, ανταλλακτικών κλπ. Υπογράμμισε ότι αυτές οι επενδύσεις έφεραν αποτέλεσμα, ικανοποίησαν τους επισκέπτες και αυτό καταγράφεται στη μεγάλη αύξηση των εσόδων της ΔΕΤΑΒ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στο Σαλέ η αύξηση των εσόδων έφτασε το 300%. Τόνισε ότι η Διοίκηση της ΔΕΤΑΒ πέτυχε το 2008 σημαντική συμφωνία με την Τράπεζα Alpha και έτσι εξοφλήθηκε το Δάνειο που είχε συναφθεί από το 1992 και επιβάρυνε κάθε χρόνο το Δήμο και το Χιονοδρομικό Κέντρο. Σημείωσε ότι το οικονομικό αποτέλεσμα της ΔΕΤΑΒ για τη χρήση του 2008 ήταν κέρδη 8.093 ευρώ, έναντι ζημιών 45.553 ευρώ το 2007.

Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του εξήρε το έργο της Διοίκησης, του προσωπικού της ΔΕΤΑΒ και ιδιαίτερα του Προέδρου κ. Χρ. Παππά για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλλαν και τα θετικά αποτελέσματα που επέτυχαν. Ο κ. Καραμπατζός αναφέρθηκε στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στον τομέα των χιονοδρομικών κέντρων τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσα και από τον ανταγωνισμό των χιονοδρομικών κέντρων γειτονικών χωρών. Τόνισε ότι τα «3-5 Πηγάδια» είναι Δημοτικό χιονοδρομικό κέντρο, δεν έχει την υποστήριξη από την πολιτεία και τη Γ.Γ.Α όπως άλλα χ.κ. (Σέλι, Βασιλίτσα κλπ.). Υπογράμμισε ότι όπως Δήμος έτσι και η ΔΕΤΑΒ δεν είναι κερδοσκοπικός φορέας, ότι ειδικότερα στο ξενοδοχειακό τομέα σκοπός του χιονοδρομικού δεν είναι να ανταγωνιστεί τους ιδιώτες, λέγοντας ότι με τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου «3-5 Πηγάδια» τα οφέλη είναι πολλά για το σύνολο της Νάουσας και ιδιαίτερα των επαγγελματιών τουρισμού. Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος προς τη Γ.Γ.Α. δια του βουλευτή κ. Φωτιάδη και αφορά τον εξοπλισμό του Χ.Κ. με επτά ακόμη κανόνια τεχνητής χιόνωσης, καθώς επίσης και για τον ηλεκτροφωτισμό των πιστών ώστε να γίνονται και νυχτερινοί αγώνες σκι. Το αίτημα όπως είπε, δυστυχώς εκκρεμεί εδώ και τέσσερις μήνες.

Άλλες Αποφάσεις

Αποφασίσθηκε η παραχώρηση συμπληρωματικής δημοτικής έκτασης στο Ο.Ε.Κ. για την ανέγερση Εργατικών Κατοικιών στο Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου.

Αποφασίσθηκε η ανάθεση στο ΔΗΠΟΝ του έργου «Θερινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις έτους 2009».

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies