Σύναψη σύμβασης έργου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) καθαριστή-ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των αιθουσών του Γυμνασίου & Λυκείου Ειρηνούπολης. Η σύμβαση θα αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψή της  έως 30-06-2020.

 Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει να εκτελούν τις εργασίες που θα τους ανατεθούν και να μην έχουν κώλυμα καταδίκης ή υποδικίας.

                Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Δημαρχείο Νάουσας (Δημαρχίας 30 –Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς– Τηλ. 23323.50327) από Πέμπτη 20/2/2020 έως και την Παρασκευή 28/2/2020. Με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου
  2. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Εκκαθαριστικό του έτους 2018
  5. Απολυτήριο Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980) – Τριτάξιου Γυμνασίου από το 1981 και μετέπειτα
  6. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητος
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει συνάψει κάποια σύμβαση ή δεν κατέχει θέση στο δημόσιο

Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το Παράρτημά της είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νάουσας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω7ΟΒΩΚ0-4Ω8), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται, καθώς και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies