ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ) (Κωδικός κατά CPV : 45112714-3 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Νάουσα  29-2-2016

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4262

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Βαταντζή Αθ.-Λαπαβίτσας Γ.

Τηλ.:2332350367,50328

Fax:2332024260

Mail:lapavitsas@naoussa.gr

   vatantzi@naoussa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμαρχος Νάουσας  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ) (Κωδικός κατά CPV : 45112714-3 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία)

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Νάουσας  που βρίσκεται στην οδό Δημαρχίας 30 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού, την  Πέμπτη  10  Mαρτίου       2016 και ώρα 11.00 μέχρι 11.30 π.μ.,  στο 2ο  όροφο του Δημαρχείου, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος Εργοληπτικές ή Εμπειροτεχνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή στα αντίστοιχα «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων», εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) Εμπειροτέχνες μαρμαροτεχνίτες εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική  οργάνωση. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας, δηλαδή  1.138,21 €.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη συνολικά  χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  , τηλ. : 23323-50328 και  2332350367 .

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

  Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies