ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΚΠΑ

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008


Τα εγκαίνια του έργου Αποκατάστασης-Επανάχρησης του κτιρίου ΠΙΚΠΑ σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, θα γίνουν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00π.μ. Η εκδήλωση των εγκαινίων γίνεται με την ευκαιρία ολοκλήρωσης του έργου που υλοποιήθηκε από το Δήμο Νάουσας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπλασης της Αράπιτσας και ο προϋπολογισμός του ανήλθε σε 265.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα γίνει εκδήλωση στο εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων, με τη συμμετοχή των παιδιών και την επιμέλεια της Διοίκησης και του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.