ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη 10 Ιουλίου 2007


Από συνεργεία του Δήμου Νάουσας συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στα Σχολικά Κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκο, παιδικές χαρές κλπ.) και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. Συγκεκριμένα, γίνονται εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο υπόγειο του 1ου Δημ. Σχολείου με σκοπό να αξιοποιηθούν από το σχολείο οι εγκαταστάσεις ως βοηθητικοί χώροι. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο νηπιαγωγείο του Δημ. Διαμερίσματος Στενημάχου και σε κοινόχρηστους χώρους του Δημ. Διαμερίσματος Ροδοχωρίου. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση πλακόστρωτου πεζοδρομίου στο Δημ. Πάρκο, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί νέα είσοδος από την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δημοτών στο Δημ. Περίπτερο «Κιόσκι».

Ακόμη, καθημερινά από τα συνεργεία του Δήμου εκτελούνται εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της πόλης, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, σε παιδικές χαρές κλπ.