English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                    Νάουσα  5/9/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                        Αρ. Πρ. : 14838

Δ/νση: Πλ. Δημαρχίας 30, 592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 23323 50335, Fax: 23320 24260

 www.naoussa.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ' του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α' 163).
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ με αρ. φύλλου 2018/9.9.2011, τ. Β' ) με τον οποίο έχει συσταθεί θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα.
 4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες,
 5. Τα προσόντα της κ. Εξαδακτύλου Παρασκευής του Αποστόλου και της Ελένης, που ανταποκρίνονται

πλήρως στις απαιτήσεις της παραπάνω θέσης.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Διορίζουμε την κ. Εξαδακτύλου Παρασκευή του Αποστόλου και της Ελένης, Πτυχιούχο της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & κάτοχο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, σε κενή οργανική θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 και τις αρμοδιότητες της θέσης της που περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ με αρ. φύλλου 2018/9.9.2011, τ.

Β' ) .

Η απόφαση αυτή να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί, μετά τον κατά νόμο έλεγχό της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοινοποιείται:

 1. κ. Δήμαρχο
 2. Αντιδημάρχους
 3. Δ/ντες Υπηρεσιών
 4. Προϊσταμένους Υπηρεσιών
 5. Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Γραφείο Μισθοδοσίας
 7. κ. Εξαδακτύλου Παρασκευή

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 202,72 kb 6ΛΧΥΩΚ0-4ΗΨ.pdf (pdf - 202,72 kb)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 114 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ