ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή των νέων αιθουσών διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο στο συγκρότημα του κτιρίου «Λόγγου-Τουρπάλη». Τα Συνεργεία τα Δήμου Νάουσας, εκτελούν εργασίες αποκατάστασης της στέγης και των εγκαταστάσεων, στις οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας για να καλύψουν, συμπληρωματικά, τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.