English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο Δήμαρχος Νάουσας
Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Εγγραφή στο μητρώο εθελοντών
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2018

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2018

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πόλη της Νάουσας»    

  Στη Νάουσα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 07-02-2018 και ώρα 10.00 μ.μ. προσήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας για  την πραγματοποίηση της 9ης Συνεδρίασης , μετά από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2934/05-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Καρανάτσιου Θεοδώρου.

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ        ΘΕΟΔΩΡΟΣ                            ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ    ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ         ΣΤΑΥΡΟΣ                                ΡΙΖΟΣ               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΓΓΑΣ                   ΣΤΕΛΙΟΣ                                ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΚΗ                 ΑΘΗΝΑ                                  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ    ΓΕΩΡΓ.

ΜΑΝΤΣΙΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

    Το  2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα «Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 30761/15-12-2017 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και την υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

    O Πρόεδρος  αφού πήρε το λόγο αναφέρθηκε στην υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας και στη συνέχεια διαβάζει στα μέλη την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας:

«Σχετ. : Η με αριθμ. πρωτ. 30761/30-11-2016 αίτηση του κου Ρίζου Θεόδωρου                                                

                Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού

Και έχοντας υπόψη :

1)      τα άρθρα 73, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

2)      την υπ' αριθμ. 230/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας"

3)      με το άρθρο 34 το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παρ. 2 περίπτωση (ι)

«ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών»,

Διαπιστώθηκε :

ότι το σημείο για το οποίο προτείνεται η δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης δεν δημιουργεί κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, διότι τηρείται το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ.

Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 230/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας" ως προς την παράγραφο (Ε') και προστίθεται μία θέση επιπλέον ως εξής :

 

Επί της οδού Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) και έμπροσθεν του καταστήματος ΡΙΖΟΥ, όπως φαίνεται στο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος που ακολουθεί.

 

Η θέση αυτή θα αποτελεί χώρο φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα της περιοχής.

 

Θα πρέπει να ορισθεί η σήμανση της θέσης τοποθετώντας την πινακίδα Ρ-43 "Απαγορεύεται η στάθμευση - στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας" και η πρόσθετη πινακίδα (παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα) που να γράφει "Χώρος προσωρινής στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωση", στην αρχή  και  στο  τέλος.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Από τη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας να γνωμοδοτήσει σχετικά και να προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη λήψη σχετικής απόφασης, η δε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωμοδοτήσει σχετικά και να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.»                

         

Η Δημοτική Κοινότητα αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου  και μετά από συζήτηση

                                                                                                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 230/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας" ως προς την παράγραφο (Ε') και να προστεθεί μία θέση επιπλέον ως εξής :

 

Επί της οδού Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) και έμπροσθεν του καταστήματος ΡΙΖΟΥ.

 

Η θέση αυτή θα αποτελεί χώρο φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα της περιοχής.

 

Θα πρέπει να ορισθεί η σήμανση της θέσης τοποθετώντας την πινακίδα Ρ-43 "Απαγορεύεται η στάθμευση - στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας" και η πρόσθετη πινακίδα (παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα) που να γράφει "Χώρος προσωρινής στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωση", στην αρχή και στο τέλος».

 

Στη  συνέχεια , η Επιτροπή αφού  άκουσε και   έλαβε υπόψιν  την υπ΄αριθμ 30761/15-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, και την υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας,

 

                                                                                                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ  της τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για «Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας», και εισηγείται το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας.

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα  αριθμό  2/2018 .

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ

                                                                                                                                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                                                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                     ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 114 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
Cult-CreaTE Interreg Europe
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ