English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως
Η σχολή του Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος των Λύσωνος & Καλλικλέους
Ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων
Οδηγίες πρόσβασης στη Νάουσα - Χιλιομετρικές αποστάσεις
Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

Δημόσια διαβούλευση για το νέο Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Από σήμερα 12 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση της διοίκησης του Δήμου για τον Κανονισμό Καθαριότητας. Προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια μπορούν να αποστέλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akalaitzi@naoussa.gr

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Πίνακας περιεχομένων

Αρχές

Στόχοι

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1.Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Άρθρο 2.Αρμοδιότητα εφαρμογής του κανονισμού

Άρθρο 3.Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Άρθρο 4: Ορισμός και ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων

Άρθρο 5: Ορισμός και ταξινόμηση ενεργειών διαχείρισης απορριμμάτων  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 6.Υποχρεώσεις του Δήμου

Άρθρο 7.Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισμό

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 Άρθρο 8.Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις

 Άρθρο 9. Ειδική μέριμνα για την καθαριότητα μεγάλων πολιτιστικών και

αθλητικών γεγονότων

Άρθρο 10.Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα

Άρθρο 11.Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα

Άρθρο 12.Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

Άρθρο 13.Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων και Ιατρικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου

Άρθρο 14. Προϊόντα κηπευτικών εργασιών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Άρθρο 15.Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση

Άρθρο 16.Διαχείριση και τελική διάθεση αμιάντου

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο 17. Αγάλματα - Μνημεία – Δημόσια Κτήρια – Αστικός Εξοπλισμός και λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα εξωτερικών χώρων.  

Άρθρο 18.Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών

Άρθρο 19. Ιδιοκτητών ή συνοδών ζώων συντροφιάς και λοιπών κατοικίδιων ζώων

Άρθρο 20.Ρύπανση από υπαίθρια διαφημίσεις και επικόλληση εντύπων σε στύλους για ενταφιασμούς και μνημόσυνες τελετές.

Άρθρο 21. Χώροι Εκδηλώσεων.

Άρθρο 22. Εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Άρθρο 23. Υποχρεώσεις κατόχων οχημάτων.

Άρθρο 24.Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 25.Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων)

που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις

Άρθρο 26 Καθαριότητα  αγορών και  Λαϊκών αγορών.

Άρθρο 27. Υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο

Άρθρο 28.Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Άρθρο 29.Διέλευση αγροτικών οχημάτων.

Άρθρο 30.Φθορά φυτών.

Άρθρο 31.Βοσκή ζώων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 32. Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

Άρθρο 33. Καθαριότητα οικοπέδων

Άρθρο 34. Παραχώρηση κάδων σε ιδιώτες για χρήση αυτών σε ιδιόκτητους χώρους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 35.Καθαρίοτητα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ιδιωτών και κοινωφελών οργανισμών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Άρθρο 36.Ρύπανση περιβάλλοντος από υγρά απόβλητα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 37.Όργανο επίλυσης διαφορών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Πρόστιμα και ποινές για τους παραβάτες.

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Η καθημερινή λειτουργεία του δήμου και των κοινοτήτων επιβαρύνει το περιβάλλον. Προκαλείτε ρύπανση, κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών και καταστροφή του φυσικού κάλους, μέσο της αλόγιστης και ανεξέλεγκτης χρήσης προϊόντων που ρυπαίνουν ή και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Μέσω του παρόντος κανονισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος επιδιώκει :

 • Την καθαριότητα του δήμου.
 • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
 • Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 • Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 • Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
 • Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.
 • Την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα.
 • Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων .
 • Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Την ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

 

Α Ρ Χ Ε Σ

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και η  συνεργασία του  Δήμου με τους δημότες  και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:

 • Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς

φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

 • Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων της πόλης, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 • Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλους.
 •  Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.
 • Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση). Καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής.
 •  Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων. Η προώθηση της ανακύκλωσης βοηθά στην ανάκτηση προϊόντων και πρώτων υλών και σε ειδικές περιπτώσεις στην ανάκτησης ενέργειας ή εδαφοβελτιωτικού.
 • Οι Εναλλακτικές και Περιβαλλοντικά Ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
 •  Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές
 • Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συμμετέχουν, με αντικειμενικά κριτήρια, ανάλογα με τις δυνάμεις τους και την συμβολή τους, στη διαμόρφωση του αντικειμένου της Καθαριότητας.
 • Οι παραγωγοί των προϊόντων καθώς και οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες και οι έμποροι, πρέπει να λαμβάνουν μέτρα τόσο για την πρόληψη όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών προσφορών για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση .
 •  Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης στα προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
 • Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Στόχοι και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:

 • H μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να επιτευχθεί μείωση του κόστους διαχείρισης και αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.
 • Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους, επισκέπτες της πόλης και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

Ειδικότερα:

Με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται:

 •  H διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του δήμου.
 •  Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση
 • Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και διάχυσή τους στο περιβάλλον.
 •  Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών , που μπορούν να ανακυκλωθούν.
 • Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «οικιακά» απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.
 • Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την ενημέρωση και την κατάρτιση.
 • Η παροχή στοιχείων στην Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.

Για την καλλίτερη  επίτευξη των παραπάνω στόχων και την αμεσότερη επικοινωνία δημοτών και υπηρεσίας καθαριότητας ο Δήμος θεσπίζει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας καθιερώνοντας      

 • Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας η οποία θα λειτουργεί κατ’ ελάχιστο ώρες γραφείου.
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας η οποία θα πραγματεύεται  θέματα που αφορούν τον παρόντα κανονισμό.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

 

Άρθρο 1.

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

Η καθαριότητα του δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται και προστατεύονται με την συνεχή συνεργασία δημοτών – κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο :

 • Την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 • Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.).
 • Τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας.
 • Τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων και τη συμμόρφωση με αυτές.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις

Άρθρο 2.

Αρμοδιότητες εφαρμογής κανονισμού.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στην αρμόδια Διεύθυνση, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε αντιδημάρχους, προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών .

Οι επιτροπές καθαριότητας των δημοτικών συμβουλίων των διαμερισμάτων, οι φορείς και οι κάτοικοι του δήμου, υγειονομικά κρατικά και αστυνομικά όργανα, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους

 

Άρθρο 3.

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.

Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχος τους απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει.

Τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα του άρθρου 17 της 50910/2727/16-12-2003 Κ.Υ.Α και τις πρόσφατες Αστικές διατάξεις , ταξινομούνται δε σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. Γενικά η ταξινόμηση των απορριμμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της 50910/2727/16-12-2003 Κ.Υ.Α

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού τα απόβλητα ταξινομούνται σε

 • ΑΣΤΙΚΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ
 • ΤΟΞΙΚΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  
 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ

 

3.1 Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Α. Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, κέντρα υγείας, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων με στοιχεία (Β) και (Γ).

Β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ.

Γ. Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα κτλ.

Δ. Επικίνδυνα απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες) όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κτλ.

Ε. Ογκώδη αστικά απορρίμματα όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κτλ. 

3.2 Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Α. Υπόλοιπα προερχόμενα από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, εργαστηρίων παραγωγής τσίπουρου, οινοποιείων, διαλογητυρείων) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο-πριονίδι, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, ορυκτέλαια, χρώματα , κόλες, ρητίνες κ.α.)

Β. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

Γ. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων

Δ. Απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους αποκομιδής και οχήματα.

Ε. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

3.3 Τα τοξικά – επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν:

Όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κτλ.) τα οποία περιέχονται στην ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383 τ.β /28-3-06): «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διαφορετικά από τα συνηθισμένα και μόνο όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει.

3.4 Τα Ιατρικά Απόβλητα περιλαμβάνουν:

Απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά –μικροβιολογικά- αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κλπ., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους και η διαχείριση των οποίων ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/01-10-2003) «μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»

3.5 Ανακυκλώσιμα

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν εκ νέου πρώτες ύλες. π.χ.:

α. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων κ.λπ.

β. Χάρτινες συσκευασίες κάθε είδους

γ. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, ποτά, τρόφιμα κ.λπ.

δ. Συσσωρευτές (μπαταρίες) πάσης φύσεως

ε. Μεγάλες και μικρές ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές

στ. Λάδια πάσης φύσεως (τηγανέλαια, ορυκτέλαια κ.λπ.)

 

Άρθρο 4.

Ορισμός και ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

4.1. «κατοικία»:

Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος μόνιμης ή πρόσκαιρης διαβίωσης μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών, δηλαδή η μονοκατοικία, το διαμέρισμα σε πολυκατοικία, ή άλλου τύπου ακίνητα αλλά και μερικά κινητά όπως π. χ. η τροχοβίλα ή το τροχόσπιτο. Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους ή οι ενοικιαστές τους (γενικότερα τα οποιαδήποτε ενήλικα άτομα διαβιούν σε αυτές), για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου, ή η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση. Για τις ακατοίκητες κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.

4.2. «κατάστημα ή επιχείρηση»:

Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος, όπου ασκείται εμπορική δραστηριότητα από πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα, είτε ο χώρος αυτός είναι ισόγειος ή υπόγειος, είτε βρίσκεται σε όροφο ή στοά ή στο βάθος οικοπέδων.

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:

α. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο Ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής τους.

β Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.

γ. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο Διαχειριστής τους.

δ. Για Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, ο Διαχειριστής.

ε. Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

στ. Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.

η. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.

θ. Για τα νοσοκομεία, ιδρύματα κτλ. υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει, ο αντίστοιχος Διευθυντής.

4.3. «γραφείο»:

Θεωρείται ο αυτοτελής χώρος που είναι η έδρα φυσικού ή νομικού προσώπου για την άσκηση, μόνιμα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλματος που έχει σχέση κυρίως με την παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. οργανισμών κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών.

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι:

Ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του για δε τις αναφερόμενες υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Διοικητικού ή ο Προϊστάμενος Διοικητικού, εκεί όπου δεν υπάρχει Διευθυντής.

4.4. «οικόπεδο»:

Θεωρείται ο ακάλυπτος χώρος περιφραγμένος ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης στον οποίο υπεύθυνος είναι ο νομέας ή κάτοχος αυτών και σε περίπτωση που έχει εκμισθωθεί ο κάτοχος μισθωτής. Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του τόπου ιδιοκτησίας του ακινήτου του ή απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

4.5. «Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια»:

Θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση της μονάδας. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.

4.6. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης»:

Θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι προστεθέντες από τους εκτελούντες τις εργασίες αυτές.

4.7. «Υπεύθυνοι για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κτλ.»:

Είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

4.8. «Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήματα»:

Είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου οχήματος. Προκειμένου για οχήματα κτλ. του Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ή μη υπάρχοντος, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.

4.9. «Κοινόχρηστοι χώροι»:

είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, τα πεζοδρόμια, , οι γέφυρες και γενικά προορισμοί για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Υπεύθυνος τήρησης των διατάξεων είναι ο Δήμος.

4.10. Οι προαναφερόμενοι υπεύθυνοι μπορούν με υπεύθυνη δήλωση προς την Υπηρεσία Καθαριότητας να ορίσουν συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

4.11. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι, οι διερχόμενοι από το Δήμο μας, οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) καθώς και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Κανονισμό

Άρθρο 5.

Ορισμός και ταξινόμηση ενεργειών διαχείρισης απορριμμάτων

5.1. Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων

Ο όρος «προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων» περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στην προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων και στην έκθεσή τους σε κάποιο σημείο από όπου θα γίνει η αποκομιδή τους.

5.2. Αποκομιδή απορριμμάτων.

Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην περισυλλογή των απορριμμάτων από τα προκαθορισμένα σημεία προσκόμισης, τη μεταφορά τους και την εναπόθεσή τους στους τόπους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

5.3. Διάθεση απορριμμάτων

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό και είναι απαραίτητες, προκειμένου να καταστήσουν τα απορρίμματα αβλαβή για τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικώς.

5.4. Ανάκτηση υλικών ή / και ενέργειας από απορρίμματα

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό την επαναχρησιμοποίηση υλικών χρήσιμων που περιέχονται στα απορρίμματα ή την παραγωγή ενέργειας από αυτά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

 

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις του Δήμου.

Ο Δήμος Νάουσας είναι υπεύθυνος φορέας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντός των διοικητικών του ορίων. Αναλυτικότερα με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

1. Η οργάνωση και επίβλεψη της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών (μη ογκωδών δημοτικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1 παρ. Α και Β  του παρόντος κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Δ/νση Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται, με ειδικά μέσα του Δήμου, σε σταθμούς μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), εργοστάσια διαλογής, ανακύκλωσης, ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.

2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ογκωδών» δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.1 παρ. Γ και Ε του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κτλ.), πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Καθαριότητας των δημοτικών διαμερισμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο (ανάλογα με το βάρος, τον όγκο του κτλ.), όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των «ειδικών» απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 .Η αποκομιδή για την κατηγορία αυτή, γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα και ευθύνη ή, εφ’ όσον ο Δήμος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδομή, βάσει ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει, πριν από την αποκομιδή, να έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο (ή κυβικό μέτρο), όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναποθέσεως ή τα μικροαπορρίμματα που κείνται σε οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους.

Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κτλ. οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5. Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.

6. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

7. Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, (ημέρες διέλευσης απορριμματοφόρων), για τα οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων, τις ημέρες πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων. Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να μη τηρούνται, μόνο σε περιπτώσεις υπηρεσιακών δυσχερειών ή ανωτέρας βίας.

8. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρηση τους.

9. Σε περίπτωση καταστροφής προσωρινού μέσου αποθήκευσης απορριμμάτων από υπαιτιότητα του προσωπικού αποκομιδής το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης βαραίνει τους υπαίτιους της ζημιάς. 

10. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Ά 114/2006) του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

Επί πλέον ο Δήμος φροντίζει :

Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.

 

 • Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 • Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
 • Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.
 • Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.
 • Να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών και των νέων.
 • Να ενισχύει και να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Άρθρο 7.

Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό.

Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. «50910/2727/16-12-2003 άρθρο 7 παρ. 1 Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων», ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν λόγω της σύνθεσης, της ποιότητας ή και της ποσότητας τους – δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας». Ο Δήμος δεν υποχρεούται :

1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3.2 περίπτωση Β.Δ και Ε.

2. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3.3 και όσων χαρακτηρίζονται ως ‘’επικίνδυνα’’ ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως:

Α. ραδιενεργά απόβλητα

Β. εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες

Γ. απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων

Δ. γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κτλ.

Ε. απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων

3. Στην συλλογή και αποκομιδή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

4. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

5. Στην συντήρηση και τον καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων της ΔΕΥΑΝ για το οποίο είναι αρμόδια η ίδια η επιχείρηση

6. Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

7. Στον καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (Υπεραστικά και Αστικά λεωφορεία, κτλ.)

8. Στην αποκομιδή απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες -υπόχρεους καταβολής τελών– να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.

 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ. Υ. Τ. Α., χώροι απόθεσης μπαζών κτλ.) ο Δήμος, μετά από ενημέρωση των δημοτών με δημοσίευση στον τύπο, μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί ή και να διακόπτει τα προγράμματα αποκομιδής μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

Σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή όταν γενικά δεν εκτελείται η προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων λόγω πχ έντονων καιρικών φαινόμενων, βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού ο Δήμος θα ενημερώνει σχετικά τους δημότες με ανακοίνωση στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Οι ορισμοί ταξινόμησης χώρων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρα 3, 4, 5. 

 

Άρθρο 8.

Καθαριότητα δημοσίων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές εκδηλώσεις.

8.1. Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διαφόρους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν

8.2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής, ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που θα τους υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση.

 

8.3. Στους παραβάτες του άρθρου 8 παρ.1 επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ για ρύπανση μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα δημόσιο χώρου. Εφ’ όσον η ρύπανση είναι μεγαλύτερη των 5 τετραγωνικών μέτρων επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 Ευρώ. Σε περίπτωση δε, που προκύπτουν και ζημιές στους χώρους των εκδηλώσεων, το κόστος αποκατάστασης των θα βαρύνει τον διοργανωτή της εκδήλωσης.

Άρθρο 9.

Ειδική μέριμνα για την καθαριότητα μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων

Ιδιαίτερη σημασία θα δίνεται από το Δήμο  μας σε συνεργασία με άλλους φορείς, υπευθύνους για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, στην γενικότερη καθαριότητα της πόλης, την ενίσχυση της καθαριότητας και της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων του δήμου, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου.

Οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη φροντίδα και να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας σε υψηλά επίπεδα, κατά την περίοδο της διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων.

Σε όλους τους χώρους των εν λόγω αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων εντός των ορίων του Δήμου, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης ή των κοινοτήτων τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τις τουριστικές ζώνες, επιβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία του φυσικού κάλους, την καθαριότητα, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ευταξία, καθ’ όσον αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων επισκεπτών του δήμου.

Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, επισύρει ποινές διπλάσιες έως και πενταπλάσιες των προβλεπόμενων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη και αρμοδιότητα για την καθαριότητα των εσωτερικών ή περιφραγμένων χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς για την πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης η καθαριότητα περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, που δεν ανήκουν στο Δήμο, πρέπει να γίνεται με επιμέλεια, μέσα και δαπάνες των φορέων που έχουν την ευθύνη των χώρων αυτών.

 

Άρθρο 10.

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα.

10.1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, έτσι όπως αυτοί χαρακτηρίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς αδιαφανής σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους. Ο Δήμος Ναούσης δικαιούται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη, να απομακρύνει και να καταστρέψει δοχεία ή παρεμφερή υλικά που δεν είναι σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν στην παρούσα παράγραφο. Οι σάκοι αυτοί θα κλείνονται καλά και μόνιμα στο επάνω μέρος τους, ώστε να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή του περιεχομένου τους και η εκπομπή δυσοσμίας.

10.2 Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων (Μ.Α.Α.) οι υπεύθυνοι υποχρεούνται ή να τα αποθέσουν στον πλησιέστερο κάδο ή να φυλάσσουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα καλά συσκευασμένα, σε κατάλληλους μη κοινόχρηστους χώρους, που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι) των αντιστοίχων ιδιοκτησιών τους. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι οι υπεύθυνοι εναποθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα, καλά συσκευασμένα, σε προκαθορισμένη θέση, που τους έχει υποδειχτεί από την υπηρεσία καθαριότητας. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού.

10.3 Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που διαθέτει ο Δήμος, που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική στέγη τους, ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ και όχι ημέρες που δεν πραγματοποιείται (με βάση το πρόγραμμα) αποκομιδή, ή ακόμα χειρότερα, αμέσως μετά την διέλευση του απορριμματοφόρου. Εφόσον ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας να τα εναποθέτουν σε προκαθορισμένη θέση, μέρα και ώρα που τους έχει υποδειχθεί από την διεύθυνση.

10.4 Σε περίπτωση που εφαρμόζεται σε κάποιες περιοχές π.χ. εμπορικό κέντρο, η νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων, τα απορρίμματα σε αυτές δεν θα εκτίθενται για αποκομιδή νωρίτερα από το επίσημο βραδινό κλείσιμο της αγοράς.

10.5 Τα εν λόγω εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (πλην εκείνων για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης) με την συσκευασία που περιγράψαμε προηγουμένως (παράγραφος 10.1) θα πρέπει να τα τοποθετούν αποκλειστικά μέσα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία τους ή την επαγγελματική τους στέγη, τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος μπορεί να χωρέσει τα απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του. Στην περίπτωση που ο κάδος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα απορρίμματα αυτά μεταφέρονται στον πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί.

10.6 Οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόμων και ποντικών καθώς και η παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες).

10.7 Απαγορεύεται η απόθεση σάκων απορριμμάτων ή απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων μέσα στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων, δεδομένου ότι η χρήση αυτών είναι αποκλειστικά για τοποθέτηση μικροαπορριμμάτων.

10.8 Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7, (απεργίες κ.α.) οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα καλά συσκευασμένα σε κατάλληλους χώρους που δεν δημιουργούν προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και είναι απρόσιτοι σε κατοικίδια ζώα (πχ βεράντες, αυλές, υπόγεια των αντιστοίχων ιδιοκτησιών τους).

10.9. Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κτλ., που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, στα πάσης φύσεως απορρίμματα και τις συσκευασίες, που τοποθετούν προς αποκομιδή, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ.) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος ή, εφ’όσον στην περιοχή δεν εκτελείται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση, να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

10.10 α) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, η μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων και η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «π», καθώς και η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων, αποτελεί παράβαση.

10.10.β) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης ή βανδαλισμού.

10.10.γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.

10.10.δ) Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 10.α. οι κάδοι τοποθετούνται από την Δ/νση Καθαριότητας. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Οι κάτοικοι οι οποίοι εξυπηρετούνται από κάθε κάδο είναι υπεύθυνοι για αυτόν. Σε περίπτωση κλοπής ο κάδος αντικαθίσταται με νέο κάδο και τα έξοδα αντικατάστασης βαρύνουν τους περίοικους.  

 

Άρθρο 11.

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα

11.1.Γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα.

Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφ’ όσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών Δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2.

Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται :

α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά ογκώδες αντικείμενο, ανάλογα με το είδος του, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος

γ) Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν αλλά μόνον σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν αρμοδίως στον ενδιαφερόμενο με σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο και η παράβαση αυτή συνιστά άνευ αδείας κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων.

11.2. Συσκευασίες

Ειδικότερα για τα ογκώδη απόβλητα οικιακού τύπου και σε περιορισμένες ποσότητες, που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κτλ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κτλ.) δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κτλ.). Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο.

11.3 Απαλλαγή από το τέλος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων έχουν οι δημότες των οποίων τα προς αποκομιδή υλικά είναι μεταλλικά.     

 

Άρθρο 12.

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

12.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά απορρίμματα έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 παρ.1.

12.2. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2 α, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κτλ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται, μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 γ.

12.3. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων – εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παρ. 2 του άρθρου 3 – οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι :

α) για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες,

β) για τον εμφανή χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, τους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπευθύνους από τις υπηρεσίες καθαριότητος του Δήμου,

γ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται, εφ’ όσον τους ζητηθεί, να χορηγούν βεβαίωση, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων.

12.4. Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 β του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κτλ.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τους Χ.Υ.Τ.Α. :

12.4.α. Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου (δημοσίου ή δημοτικού χώρου) κάθε είδους υλικών άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Νάουσας και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνουν μέτρα για την επιμελή κάλυψη των υλικών, την αποφυγή διάχυσης υλικών ή αποβλήτων στο περιβάλλον και την προστασία των πολιτών και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν αυτά κρίνονται απαραίτητα. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν, από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης.

12.4.β. Ωσαύτως απαγορεύεται η απόρριψη των ως άνω υλικών σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργούν εστίες ρύπανσης και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και προκαλούν κινδύνους.

12.4.γ. Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινοχρήστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφες, containers κτλ.) στους οποίους ρίπτονται μπάζα ή κάθε μορφής αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ. 4 γ ii του παρόντος άρθρου υποχρεούνται :

i. Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα με τον αριθμό της αδείας, την ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπευθύνου. Οι άδειες εκδίδονται από την Δ/νση Προσόδων του Δήμου, μετά από αυτοψία της Δ/νσης Οδοποιίας και έκδοση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.

ii. Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι, νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές των ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησής τους.

iii. Οι άδειες περιλαμβάνουν απαραιτήτως τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, τον συγκεκριμένο χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις του κινητού μέσου ή της κατάληψης (κάδου, σκάφης, container κτλ) ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παρ. 4.γ. ιι του παρόντος άρθρου.

12.5. Στους παραβάτες της παραγράφου 4.γ. ι επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε ημέρα παραμονής του μέσου σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση παραμονής σκάφης, συμπιεστού ή άλλου μέσου, χωρίς άδεια, πέραν των 3 ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία και η δαπάνη απομάκρυνσης, όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά, καταλογίζεται στους υπευθύνους.

 12.6. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη αντικειμένων ή μπαζών από επαγγελματικά αυτοκίνητα εργολάβων ή μεταφορικών εταιρειών σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο.

12.7. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 13.

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και επικίνδυνων και Ιατρικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου

13.1 Κάθε κάτοχος Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΗΠ 37591/2031/2003 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υγείας και Πρόνοιας-Γεωργίας περί «Μέτρων και Όρων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» υποχρεούται:

Α. Να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ανώτερου απόφασης ή

Β. Να παραδίδει τα απόβλητα σε φυσικό ή νόμιμο πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση) σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρου απόφασης.

13.2. Κάθε Υγειονομική Μονάδα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης έχει την υποχρέωση να καταρτίζει «Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Ε.Ι.Α.» που θα εγκρίνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (ΠΕΣΥ).

13.3. Από τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από έκαστη υγειονομική μονάδα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Ιατρικών Αποβλήτων, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 της σχετικής Κ.Υ.Α., ο Δήμος Νάουσας συλλέγει τα:

Α. Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα (όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 της σχετικής ΚΥΑ). Η διάθεση τους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 11 του παρόντος

Η διάθεση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (Ε.Ι.Α.-Μ.Χ.) που έχουν υποστεί επιτυχή και πλήρη αποστείρωση, ώστε να προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα όσον αφορά το μικροβιακό τους φορτίο και εφόσον τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της σχετικής απόφασης για την εφαρμογή της μεθόδου, γίνεται σε συνεννόηση με το φορέα λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, (ΔΙ.Α.ΑΜΑΘ. Α.Ε.)

13.4 Απαγορεύεται η απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων συσκευασμένων σε κίτρινες, κόκκινες ή πράσινες σακούλες ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευασία ή σε χύδην μορφή.

13.5 Απαγορεύεται η ανάμειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (επεξεργασμένα σε μη αναγνωρίσιμη μορφή ή μη επεξεργασμένα) με τα Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα σε κοινή συσκευασία ή σε χύδην μορφή στους κάδους απορριμμάτων.

Άρθρο 14.

Προϊόντα κηπευτικών εργασιών.

14.1 Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ., εάν μεν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται εντός των κάδων όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δε, έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την αρμόδια Υπηρεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

14.2 Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωση τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

14.3 Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με τα δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξη τους με οικιακά απορρίμματα ή η ανεξέλεγκτη διάθεση τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

Άρθρο 15.

Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση

15.1 Ο Δήμος Νάουσας, ο οποίος εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών με το σύστημα του ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ και χωριστής συλλογής γυάλινων συσκευασιών στους ειδικούς μπλε κώδωνες συλλογής υποχρεούται στην:

Α. Γνωστοποίηση στους κατοίκους με ειδικά φυλλάδια, τακτές ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα για την ύπαρξη του προγράμματος ανακύκλωσης.

Β. Ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση ενίσχυση και

Γ. Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

Εξαίρεση από τον παρόντα Κανονισμό:

Ο Δήμος Νάουσας δεν υποχρεούται στην

Α. άμεση αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών τα οποία είναι σε μεγάλες ποσότητες. Η αποκομιδή τους πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, κι αν ο υπεύθυνος επιθυμεί, μπορεί να τα μεταφέρει μόνος του για διάθεση στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Β. συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών τα οποία είναι αναμιγμένα με σκουπίδια και διάφορα άλλα υλικά .Οι υπεύθυνοι πρέπει να φροντίζουν να είναι καθαρά και χωρίς άλλες προσμίξεις.

15.2 Υποχρεώσεις υπευθύνων-πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση

Ο Δήμος Νάουσας εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και την ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Οι υπεύθυνοι, μετά την ενημέρωση τους και την έναρξη των προγραμμάτων στη περιοχή τους, οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα:

Α. Οι πολίτες οφείλουν να εναποθέτουν στον ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ όλες τις συσκευασίες από:

 • αλουμίνιο π.χ. κουτάκια αναψυκτικών, αλουμινόχαρτο, κ.λπ.
 • λευκοσίδηρο π.χ. κουτιά από κονσέρβες, γάλα εβαπορέ, τενεκέδες, κ.λπ.
 • πλαστικό π.χ. πλαστικά μπουκάλια νερού, μπουκάλια από καλλυντικά, κ.λπ.
 • γυαλί π.χ. γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια, μπουκάλια από κρασί, κ.λπ.
 • χαρτί ή χαρτόνι π.χ. κουτιά από μπισκότα ή πίτσα, συσκευασίες από γάλα και χυμούς, χαρτόνια, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.

Β. Οι επιχειρήσεις εστίασης, ψυχαγωγίας και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, αίθουσες δεξιώσεων και εστιατόρια καθώς επίσης και οι δημότες,  οφείλουν να εναποθέτουν στους κώδωνες γυαλιού γυάλινες συσκευασίες δηλαδή γυάλινα μπουκάλια και γυάλινα δοχεία

15.3 Τα νέα προγράμματα θα περιλαμβάνουν, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή οδηγιών στους πολίτες που κρίνονται απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία του προγράμματος. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 και γενικά όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος του κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαλογής και συλλογής των υλικών και προκειμένου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ο Δήμος θα επιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

15.4 Ειδικότερα για την ανακύκλωση χαρτοκιβωτίου στο Δήμο Νάουσας:

Α. Στις επιχειρήσεις, όπου οι παραγόμενες ποσότητες είναι σχετικά μεγάλες (άνω των 300 κιλών ανά εβδομάδα), οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συλλέγουν ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα και να τα μεταφέρουν στο σημείο συλλογής που έχει ορίσει ο Δήμος.

Β. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων, θα πρέπει να σπάζονται και να συσκευάζονται σε στερεά δεμένα πακέτα έτσι ώστε να καταλαμβάνουν το μικρότερο δυνατό όγκο και να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική ενόχληση όταν εκτεθούν προς αποκομιδή. Να είναι απαλλαγμένα από σκουπίδια. Να φυλάσσονται σε κατάλληλους (μη δημιουργούντες προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες-καταστήματα) μη κοινόχρηστους χώρους (υπόγεια, ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι, κτλ). Το ίδιο πρέπει να γίνεται σε περίπτωση που απεργούν οι εργαζόμενοι ή όταν δεν πραγματοποιείται προγραμματισμένη αποκομιδή.

Γ. Τα προς αποκομιδή απορρίμματα πρέπει να βγαίνουν μόνο μετά το επίσημο μεσημεριανό κλείσιμο της αγοράς και να τοποθετούνται στον πλησιέστερο κάδο ανακύκλωσης. Σε περίπτωση που το κατάστημα βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν πραγματοποιείται καθημερινή αποκομιδή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ενημερώνουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου  και κατόπιν συνεννοήσεως να γίνεται η απόθεση των χαρτοκιβωτίων τους.

15.5 Σχετικά με τους κάδους ανακύκλωσης:

Οι υπεύθυνοι εκθέτουν τα προς συλλογή ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.3 του παρόντος. Απαγορεύεται η ρίψη μέσα στους κάδους ανακύκλωσης διαφορετικού υλικού από αυτό που αναγράφεται εξωτερικά με ειδικό αυτοκόλλητο καθώς και η ρίψη αστικών απορριμμάτων που προέρχονται από τη δραστηριότητα οικιών, καταστημάτων κ.τ.λ

Επίσης απαγορεύεται η ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

15.6 Κάδος Ανακύκλωσης

Ο Δήμος Νάουσας εφαρμόζοντας πρόγραμμα ανακύκλωσης τοποθετεί κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στον κάδο αστικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, γραφεία κτλ. καθώς και η ρίψη ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (πχ αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστών ή ψησταριών κλπ εστίες φωτιάς)

15.7 Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, σύλλογοι, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ)

15.8 Τα δημοτικά απόβλητα που περιγράφονται στο Ν. 2939/2001 ως ‘’άλλα προϊόντα’’ δηλαδή τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών, υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης κ.α. υπόκεινται σε επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση. Για όσα από τα προαναφερόμενα υλικά υπάρχουν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απαγορεύεται να ρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων και καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους, όπως αναλυτικά καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις εις εφαρμογή του νόμου 2939/2001.

15.8.1 Ειδικά για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ισχύουν τα ακόλουθα:

Κάθε κάτοχος άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 117/2004, Παράρτημα ΙΑ και ΙΒ, οφείλει να συνδράμει στην ανακύκλωσή τους. Αυτοί μπορούν είτε να τα μεταφέρουν οι ίδιοι για απόρριψη σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά Σημεία Συλλογής είτε να ενημερώσουν τηλεφωνικά την Υπηρεσία Καθαριότητας. Η απομάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εκθέτουν τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

 

Άρθρο 16.

Διαχείριση και τελική διάθεση αμιάντου

16.1 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών και υλικών που προέρχονται από τις εργασίες αφαίρεσης, κατεδάφισης, επισκευών και συντήρησης αμιαντούχων υλικών .

16.2 Πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης ή συντήρησης, οι εργοδότες οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας, να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 212/2006 ( ΦΕΚ 212/Α/9-10-2006) και της οδηγίας 2003/18/ΕΚ. Τα αμιαντούχα υλικά θα πρέπει να αφαιρούνται από κτίρια και εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενες συνθήκες και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα (Κ.Υ.Α 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)» (ΦΕΚ 287Β/2/3/07)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

 

Άρθρο 17.

 Αστικός Εξοπλισμός - Δημόσια Κτίρια – Αγάλματα - Μνημεία και λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων

Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του δήμου μας, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία , πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμα ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.  

17.1 Σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (οδοί, ρείθρα, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) απαγορεύεται η ρίψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών ατομικής χρήσης. Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο κοντινότερο (μη υπερπλήρες) καλαθάκι μικροαπορριμμάτων ή κάδο Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων.

17.2 Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων όπως π.χ. εύφλεκτα υλικά, χημικά, μπάζα, κλπ. που μπορούν να τα καταστρέψουν.

17.3 Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών κλπ. ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση αυλών, βεραντών, οχημάτων, κλπ. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους.

17.4 Απαγορεύεται η ρίψη, μέσα στους υπονόμους και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων της πόλης, λαδιών συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές των μηχανών, λιπών ψητοπωλείων, υγρών μπαταριών και γενικά υγρών αποβλήτων που μπορεί να προκαλέσουν τοξική επιβάρυνση των αποχετεμένων λυμάτων.

17.5 Απαγορεύεται η ρύπανση με την αναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και κάθε επιφανείας σε δημόσιο χώρο καθώς και κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος (π.χ. χώροι πρασίνου) ή την ιστορική του αξία.

17.6 Ο Αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες, σιντριβάνια, παρτέρια λουλουδιών, δενδροστοιχίες, κλπ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται προς τον σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Απαγορεύεται η πρόκληση ρύπανσης και καταστροφών σε κοινόχρηστη Δημοτική περιουσία.

17.7 Απαγορεύεται να ρίχνονται μέσα στους κάδους απορριμμάτων και υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες), υλικά, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες αυτοκινήτων ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο (π.χ. αναμμένα τσιγάρα ή αποτσίγαρα, στάχτες τζακιών, θερμαστρών ή ψησταριών, κλπ. εστίες φωτιάς) ή τέλος υλικά ή ουσίες που μπορούν να αυξήσουν υπερβολικά το βάρος του γεμάτου κάδου (π.χ. μπάζα, χώμα, λάσπες κλπ.) και να προκαλέσουν καταστροφές και στους κάδους αλλά και στους αντίστοιχους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων.

Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή βανδαλισμού καθώς και μερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων).  

17.8 Οι θέσεις των κάδων έχουν επιλεγεί με βάση την σχετική εμπειρία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με βασικό κριτήριο τη δημιουργία της μικρότερης δυνατής συνολικής ενόχλησης, αλλά και με σκοπό να εξυπηρετούν όλο το σύστημα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαγορεύεται η – με οποιονδήποτε τρόπο μετακίνηση από τις προκαθορισμένες θέσεις των κάδων απορριμμάτων από αναρμόδια άτομα καθώς και η ακινητοποίηση τους με διάφορους τρόπους (π.χ. κλειδαριές, πρόσδεση σε κινητά και ακίνητα μέσα όπως τρέιλερ, φράχτες κλπ.) για εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Οι μόνοι αρμόδιοι για την μετακίνηση τους είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

17.9 Απαγορεύεται η παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων μηχανικής αποκομιδής, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών «Π»

17.10. Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους απορριμμάτων

 

Άρθρο 18.

Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών

18.1 Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ.) από περιπατητές, θαμώνες κτλ. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο.

18.2 Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης.

 

Άρθρο 19.

Ιδιοκτητών ή συνοδών ζώων συντροφιάς και λοιπών κατοικίδιων ζώων

19.1. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε κοινόχρηστους χώρους, όπου υπάρχει ειδική σήμανση.

19.2. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν άμεσα τα περιττώματα και τις ακαθαρσίες των ζώων τους όταν από αυτά ρυπαίνονται κοινόχρηστοι χώροι και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών ή δημόσια κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

 

Άρθρο 20.

Ρύπανση από υπαίθρια διαφημίσεις –  επικόλληση εντύπων σε στύλους για ενταφιασμούς και μνημόσυνες τελετές.

20.1 Απαγορεύεται σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο και μέσο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

Α. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Β. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτίρια.

Γ. Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Δ. Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους

Ε. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφο 1 του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι φωτισμού και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας

ΣΤ. Σε στοές κτιρίων

Ζ. Σε πινακίδες δημοσίας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας.

20.2 Απαγορεύεται επίσης:

Α. Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πεζοδρόμια, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους.

Β. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους.

Γ. Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο.

Δ. Ο διασκορπισμός διαφημιστικών- ενημερωτικών φέιγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους. Τα διαφημιστικά- ενημερωτικά φυλλάδια απαγορεύεται να τοποθετούνται σε περιφράξεις οικιών, πλατύσκαλα, εξωτερικές θύρες και γενικά σε σημεία από τα οποία είναι εύκολη η κατάληξή τους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή. Επιπλέον οι υπαίτιοι, βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος.

Σύμφωνα με το  Ν. 2946/2001 άρθρο 3 παρ.1 ο Δήμος δύναται   να ορίσει χώρους στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση. Οι χώροι αυτοί περιγράφονται και καθορίζονται  σε ξεχωριστή  κανονιστική απόφαση.

20.3 Απαγορεύεται η επικόλληση  εντύπων που αφορούν τέλεσης ταφικών και μνημόσυνων τελετών  σε στύλους και κολώνες. Ο δήμος  ορίζει σημεία που θα τοποθετηθούν ειδικά διαμορφωμένα σταντ στα οποία τα εν λόγο έντυπα μπορούν να αναρτώνται. Αρχικά σημεία επικόλλησης ορίζονται οι πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν στης εκκλησίες. Για την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών ορίζονται αρχικά 16 ( δεκαέξι ) ακόμη σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν τα ειδικά σταντ ανακοινώσεων εντός του πολεοδομικού ιστού της Νάουσας και 3 ( τρία ) σημεία σε πλατείες κοινοτήτων. Τα σημεία τοποθέτησης των ιδικά διαμορφωμένων σταντ περιγράφονται στην κανονιστική απόφαση που αφορά την υπαίθρια διαφήμηση.        

 

Άρθρο 21.

Χώροι Εκδηλώσεων.

Η Καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εγκαινίων κτλ, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.

 

Άρθρο 22.

Εγκαταλελειμμένα οχήματα.

22.1. Τα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, λοιπά οχήματα, σκάφη αναψυχής , τρέιλερ και μηχανήματα πάσης μορφής, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, θεωρούνται ότι αποτελούν στερεά απόβλητα και ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τα απομακρύνει αμέσως. Εφ΄όσον διαπιστωθεί η παράβαση από τα όργανα του Δήμου ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης και αν εξακολουθεί η στάθμευση  θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου του Νόμου 1080/80.

22.2. Αν δεν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης για να του επιδοθεί η ειδοποίηση ο Δήμος επικολλά ειδικό σήμα επί του οχήματος ή του μηχανήματος και συντάσσει πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου.

22.3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί και έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός, το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και με ευθύνη του Δήμου μεταφέρεται στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπου γίνεται πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρεται επακριβώς η κατάσταση του μηχανήματος και η θέση από την οποία αποσύρθηκε.

22.4. Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

22.5. Οχήματα ή μηχανήματα, που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους πριν τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός σε παρακείμενη θέση στην ίδια περιοχή, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού.

22.6. Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, άλσος ή λόφο κτλ., αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατηγά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο , το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο τους).

22.7. Εκτός του προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος καταλογίζεται η δαπάνη μεταφοράς του οχήματος στον Ο.Δ.Δ.Υ., όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά.

22.8. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα πέντε(5) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος, να υποβάλλει αίτημα στην υπηρεσία για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης καταβάλει τέλος για την απόσυρση και απαλλάσσεται του προστίμου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Το τέλος της απόσυρσης και το ύψος του, θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

22.9. Όχημα παντός τύπου, το οποίο είναι σταθμευμένο επί του οδοστρώματος ή σε δημόσιους ή δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους και αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων από τη δημιουργία ρυπογόνου εστίας, επισύρει πρόστιμο. Επισημαίνεται ότι δεν εμποδίζεται η διαδικασία επιβολής προστίμου από την ύπαρξη πινακίδων κυκλοφορίας και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.

 

Άρθρο 23.

Υποχρεώσεις κατόχων οχημάτων.

23.1 Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματα τους, την ημέρα και για τις ώρες που θα τους ενημερώνει η Υπηρεσία Καθαριότητας ότι πρόκειται να κάνει καθαριότητα της οδού (πλύσιμο, σάρωση κλπ). Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

Α. Ενημερωτικά σημειώματα στα παρμπρίζ αυτοκινήτων από την προηγούμενη μέρα,

Β. Ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε και την ιστοσελίδα του Δήμου από την προηγούμενη,

Γ. Ενημερωτικές ταμπέλες στην αρχή και το τέλος της οδού που θα καθαριστεί (τοποθέτηση από την προηγούμενη μέρα).

23.2 Απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά) οχημάτων στις εισόδους πεζοδρόμων, στις γωνίες δρόμων, καθώς και στις δύο πλευρές στενών οδών με τρόπο που να εμποδίζουν την ελεύθερη προσπέλαση ή ελιγμούς (στρίψιμο κλπ) των απορριμματοφόρων για την προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων. Επίσης απαγορεύεται η στάθμευση (έστω και προσωρινά) οχημάτων με τρόπο που να εμποδίζεται η ελεύθερη μετακίνηση κάδων απορριμμάτων προς ή από το απορριμματοφόρο ακόμα και το πλήρες άνοιγμα του καπακιού των κάδων.

23.3 Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την υπηρεσία καθαριότητας.

 

Άρθρο 24.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

24.1Τα κάθε είδους καταστήματα «υγειονομικού ενδιαφέροντος», στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κτλ.), οφείλουν να τα συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους, να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών προϊόντων και όσων αλλοιώνονται εύκολα.

Στα προαναφερόμενα δεν περιλαμβάνονται ζωικά υποπροϊόντα που υπόκεινται στη διαδικασία μεταποίησης και διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ «για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

24.2 Τα απορρίμματα, μικροαππορρίματα κλπ που προκύπτουν από το σκούπισμα των καταστήματος τους, αλλά και των χώρων που βρίσκονται στο μπροστά απ’ αυτό πεζοδρόμιο, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται καθημερινά να τα συγκεντρώνουν μέσα σε ανθεκτικούς, στεγανούς πλαστικούς σάκους, ή πλαστικά δοχεία καλά και στεγανά κλεισμένα (σύμφωνα με την παρ. 8.1) να τα αποθηκεύουν προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 8.4 και να αποφεύγουν την ανεξέλεγκτη ρίψη αυτών στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα, ή σε κοινόχρηστους γενικά χώρους. Επίσης, απαιτείται σχολαστική καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους μπροστά από τα καταστήματα, ιδιαίτερα σε αυτά που εξαιτίας της δραστηριότητας τους (fast food, κ.α.) ρυπαίνουν με λάδια αυτούς τους χώρους.

24.3 Επειδή η μη ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων προκαλεί σοβαρότατες συνέπειες στη Δημόσια Υγεία (αφθώδη πυρετό, εγκεφαλοπάθειες, κλασσική πανώλη χοίρων κλπ) υποχρεούνται οι παραγωγοί των προαναφερόμενων προϊόντων να τηρούν τις διαδικασίες μεταποίησης και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1, ώστε να αποτραπεί πιθανή ανεξέλεγκτη διάθεση τους, σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Τα κάθε είδους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ληγμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης καθώς και αυτών που εκτρέπονται από την ανθρώπινη διατροφική αλυσίδα για οποιονδήποτε λόγο και τα Πτηνοπωλεία) στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.τ.λ.) οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών, κ.τ.λ.), να κλείνουν καλά τις σακούλες και να τα τοποθετηθούν μέσα στα Μέσα Μηχανικής Αποκομιδής.

24.4 Προκειμένου για απορρίμματα κουζίνας εστιατορίων, μαγειρείων, ιδρυμάτων, fast food κ.λπ., αυτά πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς και σε καμία περίπτωση να μην σύρονται επί του οδοστρώματος προκαλώντας ρύπους.

24.5 Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει και να φροντίζει για την καθημερινή απομάκρυνση τους. Τα δοχεία αυτά πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία παραγωγής απορριμμάτων. Οι καταστηματάρχες πρέπει να διατηρούν τα απορρίμματα που παράγονται κατά τις ώρες εργασίας εντός των καταστημάτων τους και να τα μεταφέρουν μέσα σε πλαστικούς σάκους κατά το κλείσιμο της αγοράς και να τα τοποθετούν εντός των κάδων απορριμμάτων, για την αποκομιδή τους από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

24.6 Οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει με συχνότητα τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες μέσα στο ωράριο της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων τους, να φροντίζουν για την καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται μπροστά από αυτά και είναι ευρύτερου περιγράμματος που θα απέχει τουλάχιστον 10 μέτρα από το περίγραμμα του χώρου που έχουν νοικιάσει για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ομοίως δε και των χώρων που μπορεί να βρίσκονται έξω από τα παραπάνω όρια αλλά είναι κοντά σ’ αυτούς και έχουν συσσώρευση απορριμμάτων που προέρχονται προφανώς από την δραστηριότητά τους.

24.7 Επίσης οι υπεύθυνοι των κάθε είδους καταστημάτων υποχρεούνται πάνω σ’ όλα τα χαρτιά περιτυλίγματος, τις σακούλες κλπ υλικά συσκευασίας των πωλούμενων προϊόντων, να αναγράφουν σε διάφορα σημεία ευανάγνωστο μήνυμα προς τον καταναλωτή που θα τον προτρέπουν να διατηρεί την πόλη καθαρή και να του υποδεικνύουν όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν μετά την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων να πεταχτούν μόνο στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων (ή να ανακυκλωθούν, αν ανακυκλώνονται).

24.8 Απαγορεύεται να διοχετεύονται στα δίκτυα απορροής όμβριων μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος.

24.9. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων.

 

Άρθρο 25.

Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων χώρων) που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις

25.1.α. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.

25.1.β. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ειδικό συμπιεστή απορριμμάτων και κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

25.1.γ. Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24 παρ. 4.

Επιπλέον υποχρεούνται να διαθέτουν στα όρια του χώρου επαρκή αριθμό σταχτοδοχείων δαπέδου των οποίων έχουν και την ευθύνη της καθαριότητά τους.

25.1.δ. Η αμέλεια καθαρισμού κοινοχρήστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκινγκ, χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κτλ), που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει πρόστιμο.

25.1.ε. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 24 παρ. 1.

25.2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από την αρμόδια Διεύθυνση ή να τα φυλάττουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε να γίνει η αποκομιδή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. Εάν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

 

 

 

 

Άρθρο 26.

Καθαριότητα  αγορών και  Λαϊκών αγορών.

26.1.α Υποχρεώσεις Δήμου

Ο Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι των δημοτών, φροντίζει να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, να προστατεύει την δημόσια υγεία και να αναλαμβάνει τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών μετά το πέρας της λειτουργίας τους.

26.1.β. Υποχρεώσεις αδειούχων – παραγωγών – πωλητών και εργαζομένων στις λαϊκές αγορές.

Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές και το προσωπικό που απασχολούν.

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:

i. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

ii. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους , εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

iii. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

iv. Να μη ρυπαίνουν με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών και ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κτλ), καθώς και ειδών συσκευασίας( χαρτόκουτα, τελάρα κτλ).

v. Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς εκτός ειδικών σάκων τους οποίους οι ίδιοι θα προμηθευτούν ή κάδων.

vi. Να διευκολύνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.

vii. Να μην παρακωλύουν , με κανένα τρόπο, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου τους.

viii. Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.

ix. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και στις περιπτώσεις αναπλήρωσης ή υποκατάστασης των αδειούχων πωλητών ή πρόσληψης υπαλλήλων από αυτούς ή μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης τους στις λαϊκές αγορές.

26.1.γ. Ειδική διάταξη

Σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. (χώρων υγειονομικής ταφής) από οποιαδήποτε αιτία, που υπερβαίνει τις 24 ώρες και καθιστά αδύνατη την αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων, ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώσει τους παραγωγούς (Ταμείο Λαϊκών αγορών) και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την διενέργεια της λαϊκής αγοράς, μετά από 12ωρη προειδοποίηση.

26.2. Πάγκοι εμπορικών καταστημάτων

26.2.α. Στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους έκθεσης ή πώλησης εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους, επιβάλλεται η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και όσα προβλέπονται στο άρθρο 24 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

26.2.β. Μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων , του οδοστρώματος και των κοινοχρήστων χώρων, πρέπει να αποσύρεται με φροντίδα των υπευθύνων καθαριότητας των επιχειρήσεων

26.2.γ. Μετά τη λήξη της εργασίας τους οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να είναι ευχερής ο καθαρισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. Στους παραβάτες των ως άνω περιπτώσεων 26.3.α, 23.3.β και 26.3.γ, της παραγράφου αυτής.

 

Άρθρο 27.

Υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο

Μικροπωλητές – καντίνες – περίπτερα

Οι μικροπωλητές , οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων και οι ιδιοκτήτες καντινών, που ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οφείλουν:

i. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

ii. Να τηρούν τον χώρο γύρω από τον πάγκο, την καντίνα ή το περίπτερό τους καθαρό.

iii. Να αποσύρουν τους πάγκους, τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας, μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης,

iv. Να διατεθούν ειδικό μέσο ή μέσα , ανάλογα με τις ανάγκες, για την προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους

και τους πελάτες τους, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 24 παρ. 4,5. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών

v. Να μην εναποθέτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα είδη που δυσχεραίνουν τον γενικό καθαρισμό , την κίνηση των πολιτών και των μέσων καθαριότητας.

vi. Να εναποθέτουν τα απορρίμματα και τις άδειες συσκευασίες στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου.

vii. Εφόσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε ανθεκτικές σακούλες τα στερεά απόβλητα, να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς και να τις μεταφέρουν στο πλησιέστερο κάδο.

viii. Σε κατ΄ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινόχρηστου χώρου.

 

Άρθρο 28.

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

28.1 Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν χώμα, άμμο, ασβέστη, σκυρόδεμα, ή γενικά υγρό ή ξηρό φορτίο, πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας ώστε να αποκλείονται κίνδυνοι διαρροής ή διασποράς αυτού και να μεριμνούν ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση τους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερχείλιση και ρύπανση της πόλης.

28.2 Όλα τα παραπάνω φορτηγά αυτοκίνητα που είναι πιθανόν να προκαλέσουν ρύπανση στους κοινόχρηστους χώρους όπου σταθμεύουν (π.χ. κατά την εκκίνηση τους) υποχρεούνται να μεριμνούν για την αποτροπή της ρύπανσης του οδοστρώματος.

28.3 Τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως από τους υπευθύνους (μεταφορέας και υπεύθυνος του καταστήματος ή της επιχείρησης) μετά το τέλος κάθε εργασίας, Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και τα έξοδα καθαρισμού, όπως αυτά θα προκύπτουν κάθε φορά θα καταλογίζονται στους υπευθύνους

28.4. Απαγορεύεται φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. να αδειάζουν όλων των ειδών τα απορρίμματα σε δρόμους , πλατείες , οικόπεδα , ποταμούς , ρέματα και άλλους κοινόχρηστους χώρους

 

 

Άρθρο 29.

Διέλευση αγροτικών οχημάτων.

Οι υπεύθυνοι αγροτικών οχημάτων που κινούνται εκτός δακτυλίου πόλης ή στα Τοπικά Διαμερίσματα, με φορτίο ή όχι που μεταφέρουν διάφορα αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποτροπή ρύπανσης του οδοστρώματος από ή με αιτία τα μεταφερόμενα προϊόντα τους ή από χώματα και λάσπες που μεταφέρονται από τους τροχούς και τα παρελκόμενα των αγροτικών οχημάτων.

 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

 

Άρθρο 30.

Φθορά φυτών.

30.1 Απαγορεύεται η κοπή και η κλάδευση δένδρων που βρίσκονται στις δενδροστοιχίες, σε πάρκα και παρτέρια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους χωρίς να υπάρχει έγγραφη άδεια και καταλογισμός των δαπανών αποκατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Ειδικότερα:

Α. Απαγορεύεται η κοπή δένδρων από ιδιώτες για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Εάν υπάρχει ανάγκη κοπής, επειδή αποτελεί μη αναστρέψιμη βλάβη κατά του Δημοσίου συμφέροντος, πρέπει αυτή να εντοπίζεται και να δηλώνεται εγγράφως νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε να υπάρξει χρόνος για να εκδοθεί άδεια και να καταλογιστούν οι δαπάνες αποκατάστασης.

Β. Όταν γίνονται εργασίες από Κοινωφελείς Οργανισμούς και τους αναδόχους τους ή από ιδιώτες και απαιτείται να καταστραφούν μερικώς ή ολικώς χώροι πρασίνου ή δενδροστοιχίες οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα Πρασίνου πριν την έναρξη των εργασιών και να τους αποκαταστήσουν με δική τους ευθύνη και δαπάνες κατόπιν συνεννοήσεως με το Τμήμα Πρασίνου, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17.6

Γ. Σε περίπτωση φθοράς δένδρων από ατυχήματα με οχήματα, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, θα γίνεται καταλογισμός δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17.6.

30.2 Τα πρόστιμα για τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 25.1 καθορίζονται με κριτήρια που αφορούν στα είδη, τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις συντήρησης των ειδών, ως ζωντανοί οργανισμοί και ισχύουν ανά τεμάχιο. Οι κατηγορίες προστίμων για την κοπή βασίζονται στη μέτρηση της περιμέτρου κορμού σε ύψος 1,30μ. από τη βάση του δένδρου (περίμετρος στηθαίου ύψους)

 

Άρθρο 31.

Βοσκή ζώων.

Απαγορεύεται η βοσκή ζωών εντός κατοικημένων περιοχών της πόλης και των Τοπικών Διαμερισμάτων όπως σε οικόπεδα, άλση και γενικά σε χώρους όπου ζει ανθρώπινος πληθυσμός.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 

Άρθρο 32.

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)

32.1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακαλύπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κτλ.).

32.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος, αποτελεί εστία μόλυνσης ή προκαλεί δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος μετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα, μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4.

32.3. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλιοι χώροι), στεγασμένοι ή μη πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.

32.4. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων(εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων κτλ), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εγκαθιστούν μέσα στο χώρο τους κατάλληλα μέσα προσωρινής εναπόθεσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση της καθαριότητας στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων, που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, σε κοινόχρηστους χώρους ή μέσα προσωρινής εναπόθεσης οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες, γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και διοργανωτές των εκδηλώσεων ή , μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, με ειδικά προγράμματα και σε χρόνο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση.

32.5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τα ανάλογο πρόστιμο . Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται .

 

Άρθρο 33.

Καθαριότητα οικοπέδων

33.1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους . Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράττουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση .

Ο Δήμος , εφ΄ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξεως, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.

33.2. Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται , ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο στους υπεύθυνους. Ο Δήμος προβαίνει σε  καθαρισμό του οικοπέδου, και  ενδεχόμενη περίφραξη του αν απαιτείται και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κτλ. στους υπεύθυνους.

 

Άρθρο 34.

Παραχώρηση κάδων σε ιδιώτες για χρήση αυτών σε ιδιόκτητους χώρους.

Ο δήμος δύναται να εκχωρεί πράσινους κάδος σύμικτων απορριμμάτων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για τοποθέτηση αυτών σε ιδιόκτητα οικόπεδα και χώρους με την μορφή χρησιδανείου. Ο ιδιώτης ή η επιχείρηση  θα καταβάλει στον δήμο ετήσιο μίσθωμα για τα 4 ( τέσσερα) πρώτα χρόνια χρήσης του κάδου. Το αντίτιμο του μισθώματος θα ανέρχεται σε 50 € ετησίος.       

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

Άρθρο 35.

Καθαριότητα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ιδιωτών και κοινωφελών οργανισμών.

35.1 Το κεφάλαιο αυτό αφορά κάθε είδους οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου (ανέγερση νέων οικοδομών, προσθήκες, επισκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις, λοιπές οικοδομικές εργασίες), καθώς και κάθε εργασία που πραγματοποιείται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημοσίων και δημοτικών έργων, που εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους στα διοικητικά όρια του Δήμου.

35.2 Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και διερχομένων καθώς και τα μέτρα ασφαλείας των οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία της πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στον περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους αχρήστων αντικειμένων και αποβλήτων.

35.3 Πριν από την έναρξη οικοδομικών εργασιών, οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές ή οι υπόχρεοι ανάλογα, πρέπει να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου-οδοστρώματος εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη πεζοδρομίου, θα πρέπει να υποβάλλεται η ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

35.4 Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πεζών και των οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους, σάκους κλπ) για την αποφυγή της διασποράς τους από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κλπ) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μην παρασύρονται, το ίδιο ισχύει και κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών.

Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η δε σήμανση κατά την νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.

35.5 Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας (Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, Δ.Ε.Υ.Α.Ν κλπ) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών, επιβάλλεται τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους Νόμους «περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων» (σημάνσεις κλπ) καθώς και τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

35.6 Σε καμία περίπτωση δεν θα αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής στους δρόμους, αλλά θα φορτώνονται και θα απομακρύνονται ταυτόχρονα με την εκσκαφή. Επίσης τα υλικά θα προσκομίζονται στον τόπο του έργου όταν χρειάζονται, όχι νωρίτερα. Επίσης έξω από την περίφραξη του έργου θα τηρείται σχολαστική καθαριότητα από χώματα, λάσπες και μικροαπορρίμματα, με όποια μέσα κριθούν απαραίτητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού (π.χ. σκούπισμα, πλύσιμο κλπ) και με στόχο την αποφυγή, έστω και στιγμιαίας ρύπανσης της γύρω περιοχής αλλά και της μεταφοράς ρύπων (κυρίως λάσπες και σκόνες από τα διερχόμενα οχήματα) στην υπόλοιπη πόλη.

Τέλος για την αποφυγή διασκορπισμού υλικών ευρισκομένων εντός της περίφραξης θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 34.4 του ιδίου άρθρου

35.7 Μετά την αποπεράτωση του έργου θα πρέπει άμεσα να γίνεται απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής και των υπολοίπων άχρηστων υλικών και να επαναφέρονται τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση. Κατόπιν θα πρέπει να γίνεται σχολαστική καθαριότητα σε όλη την περιοχή που αυτό καλύπτει και επηρεάζει.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

 

Άρθρο 36.

Ρύπανση περιβάλλοντος από υγρά απόβλητα.

Αστικά Λύματα

36.1. Βάσει του Κτηριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-89):

Απαγορεύεται η παροχέτευση σε δρόμους, αγωγούς ομβρίων του Δήμου (άρ. 26 παρ. 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3) ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους ή σε άλλους ανοιχτούς ιδιωτικούς χώρους, αποβλήτων από βόθρους, πλυντήρια, κουζίνες, αποσκληρυντές, πισίνες και γενικά από οποιονδήποτε χώρο ή εξαιτίας οποιασδήποτε εργασίας εκτός των περιπτώσεων της συνήθους καθαριότητας πεζοδρομίων, βεραντών, κλπ.

36.2. Παράβαση θεωρείται και η αμέλεια εκκένωσης του βόθρου ή η πλημμελής συντήρηση του που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρροή βοθρολυμάτων στους δρόμους και στα φρεάτια ομβρίων. Στην περίπτωση ενοικιασμένων ακινήτων κυρίως υπεύθυνος για τις παραβάσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο είναι ο μισθωτής του ακινήτου αλλά η ευθύνη μπορεί να βαρύνει και τον ιδιοκτήτη.

36.3. Απαγορεύεται η απόρριψη βοθρολυμάτων από εταιρείες καθαρισμού βόθρων σε ρέματα, κανάλια και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

 

Άρθρο 37

 

Όργανο Επίλυσης Διαφορών

Τα πρόστιμα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο στο Ταμείο του Δήμου Νάουσας εντός δέκα (10) ημερών.

- Ο παραβάτης μπορεί, εάν επιθυμεί, να εμφανιστεί σε τρεις ημέρες από την σύνταξη της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Νάουσας και να εκθέσει τις αντιρρήσεις του.

Στις περιπτώσεις που είτε ο παραβάτης δεν εμφανιστεί εντός της τριήμερης προθεσμίας από τη βεβαίωση της παράβασης είτε εμφανιστεί και οι αντιρρήσεις του κριθούν αβάσιμες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση που έκανε.

Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ασκείται προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της.

Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπομένων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου.

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Υπ. αριθ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και Όροι για τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.»

Υπ. αριθ. Η.Π.13588/725/2006 Κ.Υ.Α. «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991».(Φ.Ε.Κ. 383 Β/28/03/06).

Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

Ν. 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 179/2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευών και άλλων προϊόντων. Ίδρυση Εναλλακτικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλλες διατάξεις (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)».

Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

Ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α’101 /31-07-90) άρθρο 18 «Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμμάτων».

Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 224/8-10-01) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»

ΠΔ 116/2004, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ 81/5-3-2004)

ΠΔ 212/2006, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Υπ. αριθμ. 8668/2007 Κ.Υ.Α «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)» ΦΕΚ Β’ 287/2-3-07

Αστυνομική διάταξη 1023/2/37/96 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»

Ν 3170/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 191/03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως ισχύει καταρτίστηκε ο παρόν κανονισμός καθαριότητας ο οποίος δεν θίγει τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών σε θέματα Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναγράφονται αναλυτικά τα πρόστιμα και οι λοιπές ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος κανονισμού.

Υπεύθυνοι για την αναφορά των παραβάσεων είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας καθαριότητας και δύο υπάλληλοι από την ίδια υπηρεσία η οποίοι θα ορίζονται με εισήγηση του προϊσταμένου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεύθυνη για τη βεβαίωση των προστίμων είναι η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 8

8.1  Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ για ρύπανση μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα δημόσιο χώρου. Εφ’ όσον η ρύπανση είναι μεγαλύτερη των 5 τετραγωνικών μέτρων επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 Ευρώ. Σε περίπτωση δε, που προκύπτουν και ζημιές στους χώρους των εκδηλώσεων, το κόστος αποκατάστασης των θα βαρύνει τον διοργανωτή της εκδήλωσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Η ρύπανση των χώρων αυτών και η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της τέλεσης των αγώνων και των εκδηλώσεων, επισύρει ποινές διπλάσιες έως και πενταπλάσιες των προβλεπόμενων σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

 

ΑΡΘΡΟ 10

10.1 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

10.2 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

10.3 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 80,00 Ευρώ

10.4 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 80,00 Ευρώ

10.5 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 80,00 Ευρώ

10.6 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 80,00 Ευρώ

10.7 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 80,00 Ευρώ

10.8 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

10.9 Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.

10.10 α. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

10.10.β. Πρόστιμο για τους παραβάτες Ατυχήματος : 100,00 Ευρώ

Πρόστιμο για τους παραβάτες Βανδαλισμού: 500,00 Ευρώ

Αντικατάσταση του μέσου.

10.10.γ. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

Αποκατάσταση της ζημίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11.

11.1.  Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

11.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Σε περίπτωση υποτροπής ή σε περιπτώσεις μεγάλης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

ΑΡΘΡΟ 12

12.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ  

12.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

12.4.α. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

12.4.β. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο έως και πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος, ανάλογα με το μέγεθος και την σοβαρότητα της ρύπανσης.

Πρόστιμο για τους παραβάτες σε οικόπεδα: 300,00 Ευρώ

Πρόστιμο για τους παραβάτες σε ρέματα πάρκα : 600,00 Ευρώ

Πρόστιμο για τους παραβάτες σε άλση, δάσος : 1.000,00 Ευρώ  

12.5. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ / ημέρα  

12.6. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 13

13.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

13.5. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 14

14.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 60,00 Ευρώ

14.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 60,00 Ευρώ

14.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 150,00 Ευρώ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

 

ΑΡΘΡΟ 15

15.4.Α. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 100,00 Ευρώ

15.4.Γ. Πρόστιμο για τους παραβάτες :50,00 Ευρώ

15.5. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 200,00 Ευρώ

15.6. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 150,00

Σε περίπτωση καταστροφής οι υπεύθυνοι επιβαρύνονται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου.

15.8. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 150,00 Ευρώ

15.8.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 150,00 Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 16.

16.1. Πρόστιμο : 300,00 Ευρώ

Πέραν του ανώτερου προστίμου ο παραβάτης υποχρεούται στην απομάκρυνση και ασφαλή μεταφορά και διάθεση των αμιαντούχων υλικών μέσω εταιρειών που κατέχουν σχετική άδεια μεταφοράς προς νομίμους λειτουργούντος χώρους απόθεσης αμιάντου ή επικίνδυνων αποβλήτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

 

ΑΡΘΡΟ 17.

17. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά.  

17.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

17.2. Σε περίπτωση καταστροφής οι υπεύθυνοι επιβαρύνονται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: 40,00 Ευρώ

17.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

17.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

17.5. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά. Η επιβολή προστίμου δεν αφαιρεί από το Δήμο το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά σε βάρος του/των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση και την ποινική τιμωρία σε περίπτωση καταστροφής.

17.6. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης ή αγοράς, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.

17.7.  Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

Ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου ανάλογα με τη σχετική πραγματογνωμοσύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας

17.8. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

17.9. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 150,00 Ευρώ

17.10. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 18.

18.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

18.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

 

 

ΑΡΘΡΟ 19

19.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

19.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20

20.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: μέχρι 20 τεμάχια 200,00 Ευρώ, εκτεταμένη έως 2.000,00 Ευρώ

20.2.Α. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

20.2.Β. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

20.2.Γ. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

20.2.Δ. Πρόστιμο για τους παραβάτες: μέχρι 100 τεμάχια 300,00 Ευρώ εκτεταμένη 1.000,00 Ευρώ

20.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 21

Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ για ρύπανση μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα δημόσιο χώρου. Εφ’ όσον η ρύπανση είναι μεγαλύτερη των 5 τετραγωνικών μέτρων επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 Ευρώ. Σε περίπτωση δε, που προκύπτουν και ζημιές στους χώρους των εκδηλώσεων, το κόστος αποκατάστασης των θα βαρύνει τον διοργανωτή της εκδήλωσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 22

22.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

22.6. Πρόστιμο για τους παραβάτες μοτοσικλέτα : 200,00 Ευρώ

Πρόστιμο για τους παραβάτες επιβατηγό : 400,00 Ευρώ

Πρόστιμο για τους παραβάτες φορτηγά – μηχανήματα : από 700,00 έως 3.000,00 Ευρώ ανάλογα με τον όγκο

22.9. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 23

23.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

23.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 150,00 Ευρώ

23.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 24

24.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

24.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 200,00 Ευρώ Σε περίπτωση δε, που προκύπτουν και ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους, το κόστος αποκατάστασης του θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

24.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

24.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

24.5. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

24.6. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

24.7. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

24.8. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται

24.9. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 25

25.1.α. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

25.1.γ. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

25.1.δ. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

25.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 26

26.1.β.i. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

26.1.β.ii. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ  

26.1.β.iii. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

26.1.β.iv. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

26.1.β.v. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ  

26.1.β.vii. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

26.1.β.viii. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

26.2.α. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

26.2.β. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ .

26.2.γ. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης

 

ΑΡΘΡΟ 27

27.ii. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

27.iii. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.     

27.iv. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

27.v. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ .  Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.  

27.viii. Σε κατ΄ εξακολούθηση παραβάτες ο Δήμος, μετά την τρίτη βεβαίωση παραβάσεως του παρόντος κανονισμού, μπορεί να αφαιρέσει την άδεια κοινόχρηστου χώρου.

 

ΑΡΘΡΟ 9

28.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

28.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες:150,00 Ευρώ

28.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 150,00 Ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται

28.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται

 

ΑΡΘΡΟ 29

Πρόστιμο για τους παραβάτες: 50,00 Ευρώ

 

ΑΡΘΡΟ 30

1

Καταστροφή θάμνων ή λουλουδιών διαφόρων ηλικιών σε Κ.Χ.

200,00€

2

Κλάδεμα δένδρων χωρίς άδεια

200,00€

3

Κοπή δένδρων περιμέτρου 0,06-0,20 μ.

250,00€

4

Κοπή δένδρων περιμέτρου 0,21-0,45 μ.

400,00€

5

Κοπή δένδρων περιμέτρου 0,46-0,65 μ.

700,00€

6

Κοπή δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης των 0,65μ.

1.000,00€

 

ΑΡΘΡΟ 31

Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 32

32.2. Ο δήμος μπορεί να προβεί σε καθαρισμό ιδιόκτητων χώρων και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, στους ιδιοκτήτες και λοιπούς υπευθύνους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

32.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 100,00 Ευρώ

32.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ

Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης το πρόστιμο διπλασιάζεται .

 

 

ΑΡΘΡΟ 33.

33.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 300,00 Ευρώ έως 1 στρέμμα

Προσαυξανόμενο κατά 150,00 Ευρώ για κάθε επί πλέον στρέμμα

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 34

34.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

34.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

34.4. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 500,00 Ευρώ

34.6. Πρόστιμο για τους παραβάτες: 200,00 Ευρώ

34.7. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 500,00 Ευρώ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 35

35.1. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 500,00 Ευρώ

35.2. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 200,00 Ευρώ

35.3. Πρόστιμο για τους παραβάτες : 5.000,00 Ευρώ

 

 

 ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 66 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Κέντρο Κοινότητας
Ναουσα Newsletter
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ