Δυνατότητα ίδρυσης μονάδων φροντίδας παιδιών από μη κυβερνητικούς φορείς

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Νάουσα,  20 – 11 – 2014

Δελτίο Τύπου

Δυνατότητα ίδρυσης μονάδων φροντίδας παιδιών από μη κυβερνητικούς φορείς

 

Σύμφωνα με την Δ27/οικ. 34481/1526/8 10 – 2014 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας γνωστοποιείται ότι εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις Προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και τις προϋποθέσεις εισαγωγής παιδιών, απευθυνθείτε στην κ. Χατζηκυριάκου Μαρία.

Tηλ. επικοινωνίας: 23323-50309, e-mail: info@naoussa.gr.