English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Φόρμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις του Δήμου Νάουσας
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως
Οδηγίες πρόσβασης στη Νάουσα - Χιλιομετρικές αποστάσεις
Φόρμα υποβολής παρατηρήσεων - ερωτημάτων προς το Δήμο Νάουσας
Ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων
Το Ολοκαύτωμα της Νάουσας
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τρίτη 10 Απριλίου 2012
ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Συμβολή των οδών Στουμπάνων – Γ. Σεφέρη – Αρ. Κόκκινου – Αγ. Θεολόγου

 

Η προτεινόμενη νέα διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Ευαγγελίστριας – βλέπε και σχέδιο Ο-1 Οριζοντιογραφία – ουσιαστικά εκμεταλλεύεται το υπάρχον πλάτωμα στη θέση των συμβολών και προτείνει την δημιουργία ενός κυκλικού κόμβου με ελαφρά εκτροπή των συμβαλλόντων οδών.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται :

 • Η κατασκευή κυκλικής νησίδας εσωτερικής ακτίνας 4,50μ. και εξωτερικής (άκρο οδοστρώματος) 10,50μ. που επιβάλλει την κυκλική κίνηση των οχημάτων. Περιμετρικά της κυκλικής κεντρικής νησίδας θα κατασκευαστεί επιφάνεια από έγχρωμο σκυρόδεμα (apron) συνολικού πλάτους 2μ. και διαμόρφωση με χαμηλό κράσπεδο (max. 7εκ.) για μεγαλύτερη ασφάλεια στους χρήστες της νέας διαμόρφωσης και διευκόλυνση της κίνησης των βαρέων οχημάτων και λεωφορείων. Η ολοκλήρωση του κυκλικού κόμβου περιλαμβάνει την πλήρωση του εσωτερικού του με φυτική γη.
 • Η διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφοριακής λειτουργίας όλων των συμβαλλόντων οδών μετά από κατάλληλη διαμόρφωση στη περιοχή συμβολής τους στον κυκλικό κόμβο έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η δυνατότητα κίνησης αναστροφής (συνθήκες U-Turn) με όλες οι κινήσεις να επιτυγχάνονται μέσω του κυκλικού κόμβου.
 • Η δημιουργία χώρων στάθμευσης πλευρικά της οδού Σεφέρη για την εξυπηρέτηση του Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου.
 • Η δημιουργία διαβάσεων πεζών από και προς τον Παιδικό σταθμό – Νηπιαγωγείο.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην υψομετρική διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου τόσο λόγω των ιδιαίτερα έντονων / ανομοιόμορφων κλίσεων των οδών που συμβάλλουν όσο και της «υποχρεωτικής» υψομετρίας των κατωφλιών κατοικιών στα ανάντη αυτού. Επιλέχθηκε η διαμόρφωση με εγκάρσια κλίση 4 % και διατήρηση των ανάντη υψομέτρων (είσοδοι κατοικιών) και τροποποίηση των αντιστοίχων προς τα κατάντη (Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο) υψομέτρων.

Οι πλευρικές διαμορφώσεις της νέας διάταξης περιλαμβάνουν τη κατασκευή νησίδων με φυτική γη και πεζοδρόμια για την κίνηση των πεζών με διαχωρισμό τους από το κατάστρωμα των οδών μέσω ρείθρων – κρασπέδων.

Στις θέσεις που προβλέπεται η υλοποίηση τους, θα κατασκευαστούν επί τόπου ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20 και πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Η θεμελίωση του παραπάνω συστήματος ρείθρο-κράσπεδο θα γίνεται πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Όπως προαναφέρθηκε η νέα διαμόρφωση κυκλικού κόμβου λαμβάνει χώρα στο ήδη υπάρχον ασφάλτινο πλάτωμα και απαιτεί για την υλοποίηση του, φρεζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος σε βάθος τουλάχιστον 5-6 εκ.για την τοποθέτηση των νέων ασφαλτικών στρώσεων εύκαμπτου τύπου.

Ειδικά για την πλευρική διαμόρφωση στα ανάντη του κυκλικού κόμβου και μπροστά από τις υφιστάμενες κατοικίες, προτείνεται η κατασκευή σταμπωτής έγχρωμης ασφάλτινης επιφάνειας ελαφρά υπερυψωμένης (2-3εκ.) από το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα. Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής απαιτείται επίσης φρεζάρισμα τουλάχιστον κατά 3εκ. του υπάρχοντος ασφάλτινου οδοστρώματος και διάστρωση της νέας ασφαλτικής στρώσης που θα εφαρμοστεί το καλούπι αμέσως μετά τη διάστρωση της.

Πέραν των προαναφερθέντων οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ισόπεδου κόμβου περιλαμβάνουν επίσης:

 • Τοποθέτηση στοιχείων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες ρυθμιστικές και κινδύνου μικρού μεγέθους καθώς και πληροφοριακές πινακίδες).
 • Υπερύψωση μετά από στατικό έλεγχο του υφιστάμενου τοιχίσκου στα κατάντη της διαμόρφωσης του κυκλικού κόμβου (Παιδικός σταθμός – Νηπιαγωγείο) και τοποθέτηση επ’ αυτού στηθαίου ασφαλείας τύπου Σ.Τ.Ε.-10 και κιγκλιδώματος ασφαλείας πεζών για την ασφαλή λειτουργία της νέας διάταξης.

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης της κίνησης των πεζών προστέθηκε μία διάβαση πεζών στην οδό Στουμπάνων.

 

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ:

Συμβολή των οδών Αγ. Αθανασίου – Γεννηματά – Αλωνίων

 

Η προτεινόμενη νέα διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Πυροσβεστικής – βλέπε και σχέδιο Ο-2 Οριζοντιογραφία – ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τον υπάρχοντα ασφάλτινο χώρο περί τη θέση αυτή και περιλαμβάνει:

 • Τη διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφοριακής λειτουργία της οδού Γεννηματά καθιστώντας την ως την κύρια οδό του οδικού δικτύου.
 • Τη διατήρηση της μονόδρομης κυκλοφοριακής λειτουργίας για τις οδούς Καραβαγγέλη & Αγ. Αθανασίου (από και προς την οδό Γεννηματά αντίστοιχα).
 • Την μονοδρόμηση (προς την οδό Αγ. Αθανασίου) της οδού Αλωνίων.
 • Τη δημιουργία αυτόνομου / διακριτού προαύλιου χώρου για τις ανάγκες λειτουργίας του Σταθμού Πυροσβεστικής του Δήμου Νάουσας 245 τ.μ. περίπου.
 • Δημιουργία πεζοδρομίων πλευρικά των οδών και κατασκευή διάβασης πεζών για την κίνηση / καθοδήγηση των πεζών.
 • Δημιουργία πλατυσμάτων στάθμευσης στην βόρεια πλευρά της οδού Γεννηματά για την εξυπηρέτηση τόσο του παρακείμενου περιπτέρου όσο και του παρακείμενου χώρου αναψυχής του Σταθμού Πυροσβεστικής.

Το προτεινόμενο νέο πλάτος καταστρώματος για την αμφίδρομη οδό Γεννηματά έμπροσθεν του νέου προαύλιου χώρου του Σταθμού Πυροσβεστικής είναι 7μ. (3,5μ. ανά κατεύθυνση), για την μονοδρομημένη οδό Αλωνίων 5μ. ενώ το πλάτος καταστρώματος για τις μονοδρομημένες οδούς Καραβαγγέλη / Αγίου Αθανασίου διατηρείται ως έχει.

Υψομετρικά η νέα διαμόρφωση ακολουθεί την υψομετρία των υφιστάμενων δρόμων, οδηγώντας με κατάλληλη επίκλιση τα όμβρια πλευρικά αυτών.

Στις θέσεις που προβλέπεται από την μελέτη κατασκευή πεζοδρομίων, θα κατασκευαστούν επί τόπου ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20 και πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Η θεμελίωση του παραπάνω συστήματος ρείθρο-κράσπεδο θα γίνεται πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Κάτω από τα πεζοδρόμια θα τοποθετηθεί επίχωμα από κοκκώδες υλικό και η επιφάνεια των πεζοδρομίων θα διαμορφωθεί με πλακόστρωση.

Όπως προαναφέρθηκε η νέα διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου λαμβάνει χώρα στο ήδη υπάρχον ασφάλτινο κατάστρωμα και απαιτεί στις θέσεις διαμόρφωσης των οδών φρεζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος σε βάθος τουλάχιστον 5-6 εκ.και την τοποθέτηση νέων ασφαλτικών στρώσεων εύκαμπτου τύπου. Στις θέσεις των πλατυσμάτων στάθμευσης που απαιτείται τμηματική κατασκευή πλήρους νέου οδοστρώματος αυτό θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. κατά την ΠΤΠ Α-265

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την ΠΤΠ ΑΣ12

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 5εκ. κατά την ΠΤΠ Α-265

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την ΠΤΠ ΑΣ12

Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5εκ. κατά την ΠΤΠ Α-260

Ασφαλτική προεπάλειψη κατά την ΠΤΠ ΑΣ11

Μία στρώση βάσης πάχους 10εκ. κατά την ΠΤΠ Ο-155

Μία στρώση υπόβασης πάχους 10εκ. κατά την ΠΤΠ Ο-150

Για τον προαύλιο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και με στόχο την διακριτή από τους χρήστες λειτουργία του, προτείνεται η κατασκευή σταμπωτής έγχρωμης ασφάλτινης επιφάνειας ελαφρά υπερυψωμένης (2-3εκ.) από τις παράπλευρες οδούς. Για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής απαιτείται επίσης φρεζάρισμα τουλάχιστον κατά 3εκ. και διάστρωση της νέας ασφαλτικής στρώσης που θα εφαρμοστεί το καλούπι αμέσως μετά τη διάστρωση της.

Πέραν των προαναφερθέντων, οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ισόπεδου κόμβου περιλαμβάνουν επίσης:

Τοποθέτηση στοιχείων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (Διάβαση πεζών με λωρίδες εναλλασσόμενες με κενά παράλληλες στην κατεύθυνση κυκλοφορίας, πλάτους 0,50μ., οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 0,50μ. / εύρος διάβασης 3μ.-πινακίδες ρυθμιστικές και κινδύνου μικρού μεγέθους).

Τοποθέτηση κιγκλιδώματος προστασίας των πεζών πλευρικά του πεζοδρομίου, καθόλο το μήκος της βόρειας οριογραμμής της οδού Γεννηματά.

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλευρικά (βόρεια οριογραμμή) της οδού Γεννηματά στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 - 0+050 περίπου λόγω της απαιτούμενης πλευρικής διαπλάτυνσης για την κατασκευή του πεζοδρομίου.

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της ανωτέρω διαμόρφωσης – όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με την Υπηρεσία απαιτείται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως στη θέση αυτή.

Επί της οδού Γεννηματά προβλέπεται Τεχνικό Αντιστήριξης Ποδός αντί του αρχικού Τεχνικού Στέψης με σκοπό την δυνατότητα μελλοντικής διαπλάτυνσης της οδού.

Το πλάτος του πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά της οδού Γεννηματά με κατεύθυνση προς το Νεκροταφείο μεταβάλλεται σε1,5 μ.έναντι του1,0 μ.πλάτος της αρχικής υποβολής.

Μετατοπίζεται η διάβαση πεζών επί της οδού Γεννηματά από το χώρο μπροστά από την Πυροσβεστική στη διασταύρωση της Γεννηματά με τη οδό Αγίου Αθανασίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διέλευσης των πεζών.

 

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΦΟΡΟΥ

Συμβολή των οδών Χρ. Πετρίδη – Γρηγ. Λόγγου – Σφαγείων – Επαρχιακής οδού Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας– Οδού προς Πανεπιστήμιο

 

Η νέα προτεινόμενη διαμόρφωση στη περιοχή του Ι.Κ. Φόρου υλοποιεί τις προτάσεις / ευρήματα του εγκεκριμένου Σταδίου Β’ της μελέτης που περιελάμβαναν:

 • Μονοδρόμηση της Επ.Ο.3 (Νάουσα – Σιδηροδρομικός Σταθμός Νάουσας) από την διασταύρωση του Φόρου μέχρι την περιοχή Καστανιώτη με κατεύθυνση την έξοδο από την πόλη. Το πρόσφατα κατασκευασμένο νέο οδικό τμήμα που αναπτύσσεται παράλληλα στη Επ.Ο.3, αρχόμενο από την περιοχή Καστανιώτη κινούμενο μπροστά από το Πανεπιστήμιο και καταλήγει στην Επ.Ο.3 (Νάουσα – Σιδηροδρομικός Σταθμός Νάουσας) λίγο πριν από την διασταύρωση του «Φόρου», θα αποτελεί τον αντίδρομο της.
 • Μονοδρόμηση της οδού Σφαγείων με κατεύθυνση από τον Ι.Κ. Φόρου.
 • Εγκατάσταση φωτεινού σηματοδότη στη νέα διάταξη Ι.Κ. λόγω των ειδικών τοπικών συνθηκών που επικρατούν (μειωμένη ορατότητα και χαμηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας λόγω γεωμετρικών στοιχείων χάραξης οδού στη θέση αυτή – Κατά Μήκος κλίση 8,5% - Οριζοντιογραφική ακτίνα R=28μ. περίπου). Με βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους όπως αυτοί προέκυψαν από την εφαρμογή του κυκλοφοριακού προτύπου, που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλη της Νάουσας, υπολογίστηκε το πρόγραμμα σηματοδότησης του κόμβου (βλέπε Παράρτημα 2). Μετά την πάροδο 3 μηνών περίπου από την εγκατάσταση και λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του προγράμματος σηματοδότησης, αφού πραγματοποιηθούν μετρήσεις στρεφουσών κινήσεων.
 • Η νέα διάταξη ουσιαστικά περιλαμβάνει τη διαμόρφωση λωρίδας αριστερής στροφής μήκους 18μ. περίπου για τους στρέφοντες προς την οδό Γεννηματά, τη δημιουργία νησίδας διαχωρισμού των κυκλοφοριακών κινήσεων ικανού πλάτους ώστε να περιλάβει τα απαραίτητα νέα στοιχεία σηματοδότησης – κατακόρυφης σήμανσης  καθώς και τη δημιουργία διαβάσεων πεζών. Το πλάτος καταστρώματος για τα δύο κύρια ρεύματα κυκλοφορίας προτείνεται σε 4,25μ. κατ’ ελάχιστον και πλάτος λωρίδας αριστερής στροφής 3μ.Υψομετρικά η νέα διαμόρφωση αναπτύσσεται στο επίπεδο των υφιστάμενων οδών.

Η αρχικά προβλεπόμενη διάβαση πεζών επί της οδού Επ. Οδός Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας στο ύψος της στάσης των λεωφορείων καταργείται και αντί αυτής προτείνεται η χωροθέτηση διάβασης πεζών στη περιοχή του προτεινόμενου σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου, πριν από τη συμβολή της οδού Χρ. Πετρίδη με την οδό Γρηγ. Λόγγου.

Για λόγους εξυπηρέτησης των παρόδιων χρήσεων στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου τροποποιήθηκε το μήκος και το πλάτος της κεντρικής νησίδας της οδού Επ. Οδός Νάουσας – Σ.Σ. Νάουσας με μετατόπιση του φωτεινού σηματοδότη και της γραμμής υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Stop Line) στη θέση πριν από την είσοδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Με βάση τις ανωτέρω τροποποιήσεις έγινε αντίστοιχα και ο επανασχεδιασμός των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης.

ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΙΔΗ – ΣΤ. ΧΩΝΟΥ - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ: Συμβολή των οδών Χρ. Πετρίδη – Στ. Χώνου και Ζαφειράκη - Χατζημαλούση.

Πέραν των προαναφερθέντων για τη νέα διάταξη του Ι.Κ. Φόρου, η παρούσα μελέτη λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης για διαμόρφωση της οδού Ζαφειράκη ως διπλής κατεύθυνσης οδού σε ολόκληρο το μήκος της, περιλαμβάνει πρόταση νέας διαμόρφωσης και των παρακάτω ισόπεδων κόμβων:

 • Χρ. Πετρίδη – Στ. Χώνου και
 • Χρ. Πετρίδη – Ζαφειράκη – Χατζημαλούση.

Η νέα διάταξη περιλαμβάνει:

 • Τη δημιουργία ενιαίας κεντρικής νησίδας διαχωρισμού και λωρίδων αριστερής στροφής προς τις οδούς Στ. Χώνου & Χρ. Πετρίδη.
 • Τη δημιουργία κεντρικής νησίδας διαχωρισμού στη συμβολή των οδών Στ. Χώνου & Χρ. Πετρίδη.
 • Ομογενοποίηση των χαρακτηριστικών του πλάτους καταστρώματος των οδών καθώς και κατασκευή πλευρικών πεζοδρομίων για την κίνηση των πεζών.

Ειδικά για την περιοχή της διασταύρωσης με την οδό Στ. Χώνου εξετάστηκε η δυνατότητα βελτίωσης της υψομετρικής της διαμόρφωσης. Στη περιοχή αυτή η κύρια οδός αναπτύσσεται σε οριζοντιογραφική καμπύλη και με κατά μήκος κλίση 11% περίπου ενώ η οδός Στ. Χώνου συμβάλλει απευθείας με κατά μήκος κλίση 9% περίπου, με αποτέλεσμα τόσο οι στρέφοντες δεξιά όσο και οι στρέφοντες αριστερά προς την οδό Στ. Χώνου να έχουν πρόβλημα όχησης λόγω της ιδιαίτερα απότομης κατά μήκος κλίσης (περίπου 17-20%)που αναπτύσσεται στις οριογραμμές της οδού. Η παρούσα μελέτη - λαμβάνοντας υπόψη και τις παρόδιες χρήσεις των οδών - προτείνει βελτίωση της υψομετρίας στη περιοχή συμβολής των δύο οδών και ανάπτυξη της «υποχρεωτικής» έντονης κατά μήκος κλίσης πέραν αυτής. Η νέα αυτή υψομετρική διαμόρφωση απαιτεί τον υποβιβασμό της υφιστάμενης ερυθράς των δύο οδών στη περιοχή της διασταύρωσης κατά 35εκ. περίπου και την κατασκευή πλήρους νέου οδοστρώματος.

Πέραν των ανωτέρω σημειώνεται ότι σε συνάντηση με την Υπηρεσία, ο Μελετητής πρότεινε για την διασταύρωση αυτή (λόγω του παρατηρούμενου μικρού κυκλοφοριακού φόρτου – βλέπε και Στάδιο Β μελέτης), διαμόρφωση που θα προέβλεπε κατάργηση της αριστερής κίνησης από την οδό Στ. Χωνού προς την οδό Χρ. Πετρίδη και μετάθεση της διαχωριστικής νησίδας της οδού Στ.Χωνού προς την πλευρά του νερόμυλου ώστε να βελτιωθεί η παρατηρούμενη έντονη κατα μήκος κλίση για τους δεξιά στρέφοντες από την οδό Χρ. Πετρίδη. Η καταργούμενη αριστερή κίνηση θα εξυπηρετείτο μέσω της οδού Γεννηματά. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία και αποφασίστηκε η δημιουργία διασταύρωσης που θα επιτρέπει το σύνολο των κινήσεων.

Όπως προαναφέρθηκε όλα τα προτεινόμενα έργα λαμβάνουν χώρα στο ήδη υπάρχον ασφάλτινο κατάστρωμα και απαιτούν φρεζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος σε βάθος τουλάχιστον 5-6 εκ.και την τοποθέτηση νέων ασφαλτικών στρώσεων εύκαμπτου τύπου με την ανωτέρα στρώση να είναι αντιολισθηρά λόγω των έντονων κατά μήκος κλίσεων.

 

Έγινε επανασχεδιασμός του ισόπεδου κόμβου της Οδού Χρ. Πετρίδη με την οδό Στ. Χωνού με κατάργηση της αριστερής κίνησης από την οδό Στ. Χωνού προς την οδό Χρ. Πετρίδη για λόγους οδικής ασφάλειας. Η νέα διασταύρωση περιλαμβάνει μετάθεση / επαναδιαμόρφωση των διαχωριστικών νησίδων της οδού Στ. Χωνού, επέκταση του πεζοδρομίου προς την πλευρά του νερόμυλου με στόχο τη διατήρηση της ομαλής κατά μήκος κλίσης για τους δεξιά στρέφοντες από την οδό Χρ. Πετρίδη και διατήρηση της υφιστάμενης υψομετρίας των συμβάλλοντων οδών. Σημειώνεται ότι η καταργούμενη αριστερή κίνηση θα εξυπηρετείται πλέον μέσω της οδού Γρηγ. Λόγγου.

 

Στις θέσεις που προβλέπεται από την μελέτη κατασκευή πεζοδρομίων, θα κατασκευαστούν επί τόπου ρείθρα από σκυρόδεμα C16/20 και πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Η θεμελίωση του παραπάνω συστήματος ρείθρο-κράσπεδο θα γίνεται πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Κάτω από τα πεζοδρόμια θα τοποθετηθεί επίχωμα από κοκκώδες υλικό και η επιφάνεια των πεζοδρομίων θα διαμορφωθεί με πλακόστρωση.

 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχέδιο Οριζοντιογραφία – Ο3.ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 134 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Ναουσα Newsletter
Εθελοντές
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ