ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νάουσας

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αναλυτικά στοιχεία της Ανακοίνωσης

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 189,64 kb ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΣΕΠ-06.pdf (pdf - 189,64 kb)
doc - 170 kb ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-0611.doc (doc - 170 kb)
pdf - 423,35 kb ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΕΠΟΧΙΚΟ-0611.pdf (pdf - 423,35 kb)