ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 154,24 kb ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (pdf - 154,24 kb)
pdf - 212,76 kb ΑΣΕΠ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (pdf - 212,76 kb)
pdf - 423,35 kb ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (pdf - 423,35 kb)
pdf - 103,56 kb ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ-022011 (pdf - 103,56 kb)