ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ «ΓΚΛΟΜΠΑ» ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύσκεψη για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την προώθηση έργων στην περιοχή της Νάουσας, έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Αν. Καραμπατζού το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Δημαρχείο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές κ.κ. Ηλίας Φωτιάδης, Τάσος Σιδηρόπουλος και εκ μέρους της Ν.Α. Ημαθίας ο Αντινομάρχης κ. Αναστάσιος Καπετανόπουλος. Οι βουλευτές κ.κ. Χαλκίδης και Τσαβδαρίδης, οι οποίοι προσκλήθηκαν εξαιτίας κωλύματος δεν συμμετείχαν.

Ο κ. Καραμπατζός είπε ότι ανέλαβε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση της σύσκεψης, επειδή το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι μεγάλης σημασίας και ότι εξαιτίας των σοβαρών κλιματικών αλλαγών που παρατηρούνται παγκόσμια δυστυχώς, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στη Νάουσα και την ευρύτερη περιοχή, όπου υπάρχει δραματική μείωση της ποσότητας του νερού. Επισήμανε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει ανακοινώσει τον περασμένο Ιούλιο στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013, την έναρξη των διαδικασιών για την υποβολή προτάσεων που αφορά έργα όπως υδατοφράγματα, ταμιευτήρες νερού, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα κλπ. («Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προϋπολογισμού 284,9 εκ ευρώ και «Πρόσκληση Μέτρων 313,321,322,323 προϋπολογισμού 132,9 εκ. ευρώ). Ανέφερε τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Δήμου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, και παράδωσε αναλυτικό υπόμνημα με πλήρη φάκελο, ζητώντας από τους Βουλευτές και τη Ν.Α. Ημαθίας να στηρίξουν το βασικό στόχο, που είναι η κατασκευή μεγάλου φράγματος στην περιοχή «Γκλόμπα» και την ένταξή του στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι έργο υπερτοπικής σημασίας και αφορά την ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Ημαθίας.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι στην υλοποίηση του έργου απαιτείται ουσιαστικά η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, αναφέροντας μια σειρά έργων (φράγματα, υδατοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα) τα οποία έχουν υλοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη κλπ.), καθώς και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου να χρηματοδοτηθούν στο Νομό Πιερίας έργα προϋπολογισμού 20,7 εκ. ευρώ. Ειδικότερα το πλήρες κείμενο του υπομνήματος έχει ως εξής:

«ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή του Δήμου Νάουσας

Η διαχείριση των υδατικών πόρων, του σημαντικότερου ίσως φυσικού πόρου, απαιτεί υπεύθυνη αντιμετώπιση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων υποδομής. Για τη Νάουσα οι υδατικοί πόροι αποτελούν τη βασικότερη παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας, αφού η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή – μετά τη φθίνουσα πορεία της κλωστοϋφαντουργίας και την αποβιομηχάνιση – είναι ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Επίσης η Νάουσα είναι προικισμένη από τη φύση και διαθέτει πλούτο υδατικών πόρων, που υπήρξε ο κινητήριος μοχλός στον οποίο στηρίχθηκε η ακμή της βιομηχανίας (ο επονομαζόμενος «λευκός άνθρακας») και της δενδροκομίας κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Ωστόσο, σήμερα, οι αρνητικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών που επικρατούν παγκόσμια, επηρέασαν και την περιοχή της Νάουσας, και επιβάλλουν την έγκαιρη προετοιμασία και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των κατάλληλων έργων, με σκοπό την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Νάουσας έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, θέτοντας τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Δήμο Νάουσας είναι:

1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.

Αναθέσαμε σε επιστημονική ομάδα του Α.Π.Θ. την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή του Δήμου Νάουσας.

2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΓΚΛΟΜΠΑ»

Τα μέχρι τώρα δεδομένα στο στάδιο της διερευνητικής μελέτης έδειξαν ότι στην περιοχή «Γκλόμπα» του Δήμου Νάουσας μπορεί να κατασκευαστεί Υδατοφράγμα ύψους 37μ., χωρητικότητας 1.000.000 κυβ.μ. και ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στο ποσό των 6,5 εκ. ευρώ. Βέβαια, οι δυνατότητες δεκαπλασιασμού της χωρητικότητας του εν λόγω φράγματος υπάρχουν με τη μεταφορά στο συγκεκριμένο σημείο «Γκλόμπα» ποσότητας νερού από τον ποταμό Αράπιτσα (Άγιος Νικόλαος) κατά τους χειμερινούς μήνες που δυστυχώς χάνεται τόσος μεγάλος πλούτος.

Ακόμη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας», το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Νάουσας, έχουμε προγραμματίσει τη χρηματοδότηση του έργου «Μελέτη κατασκευής Υδατοφράγματος στην “Γκλόμπα”», με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

3. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ.

Η μελέτη σκοπιμότητας που έχει ολοκληρωθεί κατ’ αρχήν προτείνει τρεις ενδεδειγμένες θέσεις για την κατασκευή υδατοφράγματος στην περιοχή «Παπά Κάστανα» του Δημ. Διαμερίσματος Ροδοχωρίου, χωρητικότητας 150.000 κυβ.μ.

4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ή ΥΔΑΤΟΔΕΞΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΡΙ».

Η γεωτεχνική-γεωλογική μελέτη είναι έτοιμη και περιγράφει τις δυνατότητες κατασκευής ήπιου υδατοφράγματος (ταμιευτήρας ύψους μέχρι 10μ.) στην περιοχή «Καραμπουρνάρι», η οποία βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια».

Ήδη ο Δήμος έχει προγραμματίσει μέσω του προγράμματος «Θησέας» χρηματοδότηση μελετών προϋπολογισμού 285.000 ευρώ, για έργα υδροληψίας τόσο στην πηγή, όσο και κατά μήκος του ρέματος.

Επισημαίνουμε, ότι με σκοπό την ενίσχυση των υποδομών και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή του οικισμού Αγίου Παύλου (Κουτσούφλιανη) το 2007 ήδη ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοδεξαμενής, χωρητικότητας 2.500 κυβ.μ. Το έργο υλοποιήθηκε από το Δήμο Νάουσας στο πλαίσιο του προγράμματος Ο.Π.Α.Α.Χ. Ανατ. Βερμίου, προϋπολογισμού 256.000 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε δύο σημαντικές προσκλήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, που είναι:

1. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013, “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ”» (αριθμ. Πρωτ. 5867/2-7-2008, ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 125Α(1)). Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού (εθνική+κοινοτική συμμετοχή) 284.375.542 ευρώ. Η πρόσκληση αυτή, απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στη Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ως τελικός δικαιούχος), την οποία ενημερώνει και καλεί να υποβάλλει προτάσεις έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 124Α (1) . Οι προτάσεις αφορούν έργα υδροληψίας, προσαγωγών κυρίων διωρύγων, αρδευτικών-στραγγιστικών δικτύων κ.ά.

2. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013, ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΤΡΩΝ 313,321,322,323». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄και Β΄ βαθμού), οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των πιο πάνω μέτρων. Στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α. συνολικού προϋπολογισμού 132,9 εκ. ευρώ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται έργα όπως ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών, φράγματα, λιμνοδεξαμενές, βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων κ.ά. Ο προϋπολογισμός ανά προτεινόμενο έργο είναι μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Σας υποβάλλουμε το αίτημα όπως άμεσα προωθήσετε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο υπό σχεδιασμό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου μελέτης και κατασκευής υδατοφράγματος στην περιοχή «Γκλόμπα» του Δήμου Νάουσας.

Οφείλουμε, επίσης, να σας επισημάνουμε ότι η ένταξη του προτεινόμενου έργου στο εν λόγω πρόγραμμα είναι ένα ζήτημα υπερτοπικής-εθνικής σημασίας και εξόχως θέμα πολιτικής βούλησης του Υπουργείου, και η υλοποίηση του έργου (μελέτη, διαγωνισμός, δημοπράτηση, κατασκευή κλπ.) γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου, όπως άλλωστε καθορίζεται ρητά στη σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνουμε ακόμη ότι: επειδή τα ποσά του προγράμματος «Θησέας» είναι περιορισμένα και επειδή το εν λόγω έργο ξεπερνά την ωφελιμότητα σε μόνη τη Νάουσα αλλά επεκτείνεται και σε όλο τον κάμπο της Ημαθίας, προτείνουμε να διεκδικήσετε την ένταξή του στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ως σύνολο: μελέτη-κατασκευή, ώστε ο Δήμος μας να εξοικονομήσει για άλλα μικρότερα φράγματα το ποσό των 300.000 ευρώ που ήδη έχει δεσμεύσει από το «Θησέα».

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το άμεσο ενδιαφέρον και τη συνεργασία σας.

Ελπίζουμε στην επιτυχία της κοινής προσπάθειας για την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου στην περιοχή της Νάουσας, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων και τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου μας».

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Βουλευτών και του Αντινομάρχη.

Αποφασίσθηκε, καταρχήν, η άμεση έναρξη των διαδικασιών εκπόνησης της μελέτης για το φράγμα στην «Γκλόμπα» και η χρηματοδότησή της με 300.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Θησέας» του Δήμου Νάουσας, σε συνεργασία με τη Ν.Α. Ημαθίας και την ΑΝΗΜΑ Α.Ε. Ακόμη, συμφωνήθηκε μέχρι το τέλος του μήνα να γίνει συνάντηση στην Αθήνα των Βουλευτών του Νομάρχη και του Δημάρχου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό να υποβληθούν τα αιτήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα του Υπουργείου των έργων του Δήμου για τα φράγματα ή ταμιευτήρες νερού στο «Καραμπουρνάρι» και στην περιοχή «Παπά Κάστανα» Δ.Δ. Ροδοχωρίου).

Επίσης, ο Δήμαρχος παράδωσε στους Βουλευτές και τη Ν.Α. Ημαθίας υπόμνημα με αιτήματα του Δήμου Νάουσας που αφορούν αναπτυξιακά έργα Πρώτης Προτεραιότητας.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος έχει ως εξής:

«ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τα κυριότερα αιτήματα του Δήμου Νάουσας τα οποία αφορούν αναπτυξιακά έργα πρώτης προτεραιότητας είναι:

1. Η σύνδεση του κάθετου οδικού άξονα Σκύδρα-Νάουσα-Πατρίδα με την Εγνατία Οδό στον κόμβο «Κουλούρα», και η υλοποίηση του έργου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

2. Ένταξη της Νάουσας στο υπό σχεδιασμό από τον ΟΣΕ, δίκτυο του Προαστικού Σιδηροδρόμου.

3. Ίδρυση δύο νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων με έδρα τη Νάουσα και ίδρυση Σχολής Αριστοτελική Φιλοσοφίας στα πλαίσια του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

4. Χρηματοδότηση του έργου επανέναρξης των ανασκαφών στον Αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Αριστοτέλους και της οριστικής μελέτης για την ενοιποίηση των αρχαιολογικών χώρων Νάουσας και Ανθεμίων.

5. Δρόμος Άγιος Παύλος-Άνω Γραμματικό με σκοπό τη σύνδεση των δύο χιονοδρομικών κέντρων «3-5 Πηγάδια» και Καϊμάκτσαλαν και τη σύνδεση των Δήμων Νάουσας-Βεγορίτιδας-Βερμίου. Η σχετική μελέτη, την οποία εκπόνησε η Ν.Α. Ημαθίας, έχει υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2008 στον Γεν. Γραμ/τέα του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι (περιοχή Natura).

Τα πιο πάνω αιτήματα πρώτης προτεραιότητας του Δήμου Νάουσας- στα οποία βέβαια περιλαμβάνεται και η κατασκευή υδατοφράγματος στην περιοχή «Γκλόμπα»- βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προωθηθεί στα αρμόδια Υπουργεία και στις υπηρεσίες. Πρόκειται για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία είναι χρόνια αιτήματα Νάουσας και των Ναουσαίων. Η υλοποίησή τους θα συμβάλλει αποφασιστικά στη δυναμική αναστροφή της φθίνουσας πορείας που βιώνει έντονα η τοπική οικονομία, εξαιτίας της αποβιομηχάνισης και της ανεργίας.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας, θέτοντας τα θεμέλια για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Στην κατεύθυνση αυτή και επειδή τα πιο πάνω αιτήματα του Δήμου Νάουσας, επαφίενται πλέον στην πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, ζητούμε την ενεργό και ουσιαστική υποστήριξή σας με την άμεση προώθηση και υλοποίησή τους».

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies