ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε τη Δευτέρα (1/10) το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός ενημέρωσε στο σώμα για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο από το πρόγραμμα Stage, διευκρινίζοντας ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αξιολογηθούν τα προσόντα των 10 ατόμων τα οποία προτάθηκαν από τον ΟΑΕΔ, ώστε να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στις εξελίξεις στο ζήτημα αξιοποίησης από το Δήμο Νάουσας των εγκαταστάσεων της «Παλιάς Βέτλανς» - ιδιοκτησία της Τράπεζας Eurobank- χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως πρώτη προτεραιότητα. Επισήμανε με στόχο τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου στο Δήμο γίνεται σοβαρή και συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια περίπου, διάστημα στο οποίο υπήρξε σειρά επαφών του Δημάρχου με τη Διοίκηση της Τράπεζας. Χαρακτήρισε τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις θετικές για το Δήμο και είπε ότι την περασμένη εβδομάδα υποβλήθηκε από το Δήμο στη Διοίκηση της Τράπεζας ολοκληρωμένη πρόταση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (τοπογραφικά σχέδια, αναλυτικά στοιχεία κ.ά.) την οποία επεξεργάστηκε η Τεχνική Υπηρεσία. Ο κ. Καραμπατζός είπε ότι στόχος είναι να αποκτηθεί δωρεάν το οικόπεδο το διατηρητέο κτίριο της «Παλιάς Βέτλανς» έκτασης 3.129 τ.μ., με σκοπό να αξιοποιηθεί από το Δήμο σε κοινωφελείς χρήσεις (εκπαίδευση-πολιτισμός), ενώ το υπόλοιπο τμήμα 3.389 τ.μ. θα παραμείνει στην ιδιοκτησία της Τράπεζας. Απαντώντας στις θέσεις της μειοψηφίας για τη διεκδίκηση ολοκλήρου του οικοπέδου, ο Δήμαρχος τόνισε ότι πράγματι ο αρχικός στόχος της Δημ. Αρχής ήταν να παραχωρηθεί στο Δήμο δωρεάν στο σύνολο της η έκταση των 6.246 τ.μ. της «Παλιάς Βέτλανς» που η αξία της ξεπερνά το 1 εκ. ευρώ. Διευκρίνισε ότι στην πρόταση αυτή η ιδιοκτήτρια Τράπεζα ήταν αρνητική και έτσι ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για τη δωρεάν παραχώρηση μόνο διατηρητέου κτιρίου, το οποίο έχει ιστορική και πολιτισμική αξία για την πόλη και στην κατεύθυνση αυτή είπε ότι οι εξελίξεις είναι σε θετική κατεύθυνση. Υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή προωθεί τις διεκδικήσεις της με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, έχοντας ως βασικό στόχο να φέρνει αποτελέσματα, λύνοντας ουσιαστικά αναπτυξιακά ζητήματα του τόπου, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την περιουσία του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο και την ομαλή λειτουργία των χειρουργείων, λέγοντας ότι σε επικοινωνία που είχε με το Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Ορφανό, ενημερώθηκε πως εντός της εβδομάδας το πρόβλημα θα λυθεί με την πλήρωση της κενής θέσης ιατρού-χειρουργού που δημιουργήθηκε, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Ακόμη, επισήμανε ότι για το Δήμο η ενίσχυση του Νοσοκομείου είναι στόχος προτεραιότητας και τόνισε ότι στην κατεύθυνση αυτή έχει παραχωρηθεί από το Δήμο τμήμα της «Βέτλανς» με σκοπό να γίνει επέκταση των υποδομών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Νάουσας

Μετά από εκτενή συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του γνωμοδότησε για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος κ. Αν. Καραμπατζός στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ιστορικό και τη διαδικασία εκπόνησης του ΓΠΣ, επισημαίνοντας ότι η σύμβαση για την ανάθεση του έργου σε μελετητικό Γραφείο, υπογράφηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το Δεκέμβριο του 2002 και μάλιστα, λίγες μόνο ημέρες πριν αναλάβει ο ίδιος τα καθήκοντα του, τονίζοντας πως η εσπευσμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε από τότε δημιουργήσει δικαιολογημένα ερωτηματικά. Υπογράμμισε ότι το Μάρτιο του 2003 και μετά από επιτυχημένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εξασφαλίστηκε η ένταξη του έργου και η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο κ. Καραμπατζός είπε ότι είναι δέσμευση και ξεκάθαρος πολιτικός στόχος της Δημοτικής Αρχής αλλά, και της πλειοψηφίας των δημοτών, η επέκταση της πόλης να γίνει προς τα κάτω (περιοχή Παναγιωπούλα, Βάντος κλπ.) λέγοντας ότι αυτό επιβάλλει η νέα αναπτυξιακή προοπτική, για να έρθει η πόλη πιο κοντά στα νέα οδικά έργα, τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή αλλά, και στη μελλοντική διεύρυνση του Δήμου με τους όμορους Δήμους (στο πλαίσιο του νέου Καποδίστρια), ώστε να ξεφύγει από την απομόνωση και τη συρρίκνωση που πολεοδομικού ιστού της πόλης. Επίσης, υπογράμμισε ότι με την άποψη αυτή συμφωνούν οι φορείς και οι μηχανικοί της πόλης, με τους οποίους έγινε ανοικτός διάλογος και κατέθεσαν γραπτώς τις θέσεις τους. Είπε ότι στην πρώτη φάση έγιναν από το Μελετητικό Γραφείο οι σχετικές τεχνικές εργασίες (τοπογραφική αποτύπωση, μετρήσεις, μελέτες κλπ.). Ωστόσο όπως διευκρίνισε ο Δήμαρχος, παρά τις σαφείς κατευθύνσεις οι οποίες δόθηκαν από την αρχή στην αρμόδια μελετήτρια κα. Γιαννακού- στην οποία ήδη έχει καταβληθεί από το επιδοτούμενο πρόγραμμα το ποσό των 87.000 ευρώ- η πρότασή της σχετικά με την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως, ήταν η δημιουργία μικρών οικιστικών συνόλων («φωλιές») διασκορπισμένων σε περιοχές πριν και μετά τον κόμβο των Εσπερίδων («Κουλούκι», «Κουτίχα», «Σιασιάκι κλπ.). Με την πρόταση αυτή είπε ότι διαφωνήσαμε και εκφράσαμε σχετικά ερωτήματα και προς ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά δυστυχώς, μέχρι σήμερα αυτά δεν έχουν απαντηθεί. Ο Δήμαρχος διευκρίνισε ότι, σ’ όλα τα άλλα ζητήματα που προτείνονται από το Γραφείο και αφορούν πολεοδομικά θέματα με επιμέρους ρυθμίσεις υπάρχει ταύτιση θέσεων, η μόνη διαφωνία είναι στο θέμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Εξήρε την άριστη συνεργασία που είχαν οι κ.κ. Γ. Γιαννικουρής και Α. Λακηνάνος, οι οποίοι μαζί με την Αντιδήμαρχο κα. Ιλ. Ιωσηφίδου μελέτησαν όλες τις παραμέτρους του θέματος και κατέληξαν σε μια ρεαλιστική και εφικτή πρόταση. Έτσι, προτείνεται η επέκταση της πόλης να γίνει μετά την περιοχή Παναγιωπούλας (δεξιά από την Αράπιτσα), στο Βάντο, και ολόκληρη η περιοχή μέχρι τη συμβολή των δύο οδικών αξόνων (κόμβος «Εσπερίδες»). Επεσήμανε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, γιατί τα επόμενα στάδια του έργου θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2008, διαφορετικά το έργο θα απενταχθεί από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ και θα υποχρεωθεί ο Δήμος να καταβάλλει τουλάχιστον 170.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος πρότεινε να ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο δύο αποφάσεις, η πρώτη να αφορά την έγκριση των Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πλην των επεκτάσεων, και η δεύτερη απόφαση να εκφράζει την ομόφωνη πολιτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση του σχεδίου πόλεως με κατεύθυνση προς τα κάτω σε συνέχεια του υφιστάμενου πολεοδομικού ιστού της πόλης. Στη συνέχεια η Αντιδήμαρχος κα. Ιωσηφίδου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Γιαννικούρης και Αγ. Λακηνάνος ανέλυσαν διεξοδικά τα τεχνικά σημεία της πρότασης. Μετά από εκτενή συζήτηση του θέματος έγινε αποδεκτή από το Δημ. Συμβούλιο η πρόταση του Δημάρχου για την έγκριση του Γ.Π.Σ. (κατά ψήφισαν οι κ.κ. Γ. Πάτσος και Γ. Φουντούλης), ενώ για το θέμα της επέκτασης του Σχεδίου πόλης προς τα κάτω (Περιοχή Βάντος, Εσπερίδες κλπ.) η απόφαση ήταν ομόφωνη. Επίσης, ομόφωνα αποφασίσθηκε η ανάθεση έργου από το Δήμο σε εξωτερικούς συνεργάτες τοπογράφους-μηχανικούς, με σκοπό να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι ενέργειες, ώστε οι διαδικασίες που απαιτούνται για την Τροποποίηση του ΓΠΣ να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα και πριν από το καλοκαίρι του 2008.

Μετονομασία της οδού Βασ. Κωνσταντίνου σε οδό Αλέξανδρου Χωνού

Αποφασίσθηκε καταρχήν η μετονομασία της οδού Β. Κωνσταντίνου σε οδό Αλέξανδρου Χωνού. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του είπε ότι το θέμα έρχεται σε συνέχεια της πρότασης την οποία διατύπωσε μετά το θάνατο του πρώην Δημάρχου Νάουσας Αλέξανδρου Χωνού, το Μάιο του 2006. Αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα και τη μεγάλη προσφορά κατά τη διάρκεια της θητείας του την περίοδο 1955-1959 (όπως δίκτυο αποχέτευσης της πόλης, διάνοιξη αγροτικών δρόμων, αγορά του δάσους Κανέλλη, αναβίωση του δρώμενου Γενίτσαροι και Μπούλες, ανακήρυξη της Νάουσας «ηρωική πόλη», κατασκευή γέφυρας στα «Μπατάνια» κ.ά.). Ο κ. Καραμπατζός πρότεινε η οδός Βασ. Κωνσταντίνου, όπου βρίσκεται και η οικία του πρώην Δημάρχου να μετονομαστεί σε οδό Αλέξανδρου Χωνού, τιμώντας την προσφορά του στη Νάουσα. Η μετονομασία της οδού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/06, και τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που θα συσταθεί για να τηρήσει τις τυπικές διαδικασίες που προβλέπονται.

Άλλες αποφάσεις

Αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου με εργολαβία «Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 5ο Δημ. Σχολείο», σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι νόμοι 1418/84 και 3263/04. Το έργο αφορά την διαμόρφωση του αύλειου χώρου στο 5ο Δημ. Σχολείο με τη δημιουργία γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, επίστρωση δαπέδου με ειδικό αθλητικό τάπητα, διαδρόμους κίνησης, επίστρωση κυβόλιθων, κατασκευή καθιστικών και στεγάστρων, χώρων πρασίνου και νέων κιγκλιδωμάτων. Επίσης, προβλέπονται εργασίες στα πεζοδρόμια έξω από το σχολείο για την ευρύτερη αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και η ανακατασκευή της στέγης του Σχολείου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 74.170 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ του Δήμου Νάουσας.

Επίσης, αποφασίσθηκε η δωρεάν χορήγηση καυσόξυλων από το Δημοτικό Δάσος, και από περιοχές που υπάρχουν κατακείμενα, υπόλοιπα υλοτομιών κλπ., τις οποίες θα υποδείξει η Δασική Υπηρεσία του Δήμου με ρυθμιστική διάταξή της. Η χορήγηση θα γίνεται κατόπιν αίτησης και ειδικής άδειας την οποία θα χορηγεί η Δασική Υπηρεσία του Δήμου, για το διάστημα από 8/10 έως και 22/10. Επισημαίνεται ότι άδειες θα δοθούν μόνο σε δημότες της Νάουσας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα καυσόξυλα ως καύσιμη ύλη για τη θέρμανσή τους και η επιτρεπόμενη ποσότητα καθορίζεται μέχρι τρεις (3) τόνους για κάθε οικογένεια, μέχρι 15 άδειες την ημέρα, ενώ σε περίπτωση παραβάσεων θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies